Edumanity gästade ISUs frukostseminarium

ISUs granne i Kommendanthuset, Edumanity, pratade om dagens innovationer och hur de kan tillvaratas inom organisationer. Edumanity är Malmöföretaget som utvecklar innovativa crowd-learningkurser åt FN och har skapat innovationsplattformen Innovation loop. 

Innovation loop är ett verktyg som används för att fånga upp den tysta kunskapen inom företag och organisationer. Idéer och innovationer hos medarbetare som vanligtvis inte är involverade i idéprocesser kan tillvaratas med hjälp av verktyget. Innovation loop fungerar som en digital förslagslåda och bygger på metoden crowd-innovation. Metoden följer den senaste trenden inom det digitala samhället; att många medskapare är bättre än en.

Elia Mörling, konsult på Edumanity, pratade på frukostseminariet om att användaren, eller mottagaren av ett innehåll, har gått från ett passivt förhållningssätt till att bli mer aktiva och deltagande i produktionen av innehållet. Elia beskriver förändringen med begreppen consumer och prosumer:

De som tidigare bara konsumerade har nu blivit medproducenter, så kallade prosumers.

Det går att se i flera sammanhang. I det digitala samhället finns bland annat exemplen Facebook och Wikipedia som är beroende av att användarna skapar innehållet. Utan dem är de bara tomma plattformar. Även vissa företag har hakat på trenden att involvera konsumenterna i utvecklingen eller utformningen av produkter. Metoden kallas open-innovation och precis som crowd-innovation handlar det om att förbättra kvaliteten genom att utnyttja idéer och kunskaper hos fler.
”Innovation är ofta kollaborativ”, menar Elia och fortsätter ”Tekniken ökar hastigheten och tillgängligheten till idéer och det finns ett intressedrivet samskapande som har lett till att nya värderingar har växt fram.”

2005-2013

 

Med illustrationen nedan visar Elia på denna förändring med nya värderingar. Till vänster ser vi många små kluster som drivs av vinst, tillväxt och pengar medan bilden till höger visar ett större nätverk med andra drivkrafter. Vinst har blivit fördelar, äga har blivit delande och tillväxt har ersatts med hållbarhet.

samhällsförändring

Edumanitys Innovation loop bygger på att innovation är kollaborativ. Med verktyget kan organisationens medarbetare bidra med sina idéer, ge feedback till varandra och därefter förbättra idéerna. Läs mer om Innovation loop.

Idéen bakom innovation loop

Edumanity är en avknoppning från Lunds universitet och institutet IIIEE – The International Institute for Industrial Environmental Economics, där Edumanitys grundare Torvald Jacobsson tidigare arbetade. Torvald var ansvarig för utbildningen Young Masters Programme, ett globalt program med inriktning på hållbarhet. Utbildningen baseras på lösningsorienterade uppgifter där feedback från såväl lärare som andra studenter är central. Denna metod kallas crowd-learning. Så småningom gjordes programmet digitalt för att kunna verka på en global arena. Young Masters Programme växte och ett produktionsbolag (Edumanity) fick bildas för att driva det vidare utanför Lunds universitet.

FN uppmärksammade programmets metod och teknik för lärande och nu driver Edumanity ”The Goals” – en global lärandeplattform om hållbar utveckling, åt FN. Även företag visade sitt intresse för metoden och tekniken och det var därför Innovation loop skapades.

FacebookFacebook