ISU på Stadsbyggandets dag 2015

Årets stadsbyggnadspris delades ut under Stadsbyggandets dag som i år arrangerades på Malmö Live. ISUs gränsgångare Roland Zinkernagel var på plats.

Som många säkert redan har hört eller läst vann World Maritime University’s tillbyggnad ”Urbana Hängslen” årets stadsbyggnadspris. Juryns motivering var: ”den gamla hamnförvaltningsbyggnaden och World Maritime University´s tillbyggnad ligger tätt tillsammans, men 105 år skiljer dem åt i tiden. Med ömsesidig respekt vävs äldre och nutida arkitektur samman. Tävlingsprogrammet för tillbyggnaden uppmanade till ett djärvt formspråk. Det genomförda förslaget har på alla sätt infriat dessa förväntningar…” Dessutom delades Gröna Lansen priset ut för insatser för klimat och hållbarhetsarbete (byggherrarna till kvarteret Fullriggaren), Skyltpriset som gick till biografen Panoras skylt. Ett hedersomnämnande gick till kvarteret Trevnaden vid Lantmannagatan.

stadsbyggandets-dag-2015

Att just kvarteret Trevnaden fanns med på prispallen tycker jag är intressant, med motivet att Trevnaden passar bäst under just kriteriet ’Stadsbyggnad’. Här har man inte bara tänkt byggnad, man har tänkt in boende och passerande och hur vi vill kunna leva i olika former och format. För mig är Trevnaden ett bra exempel på hur man kan bygga in flexibilitet i större utsträckning i våra städer. Jag tror det är avgörande för att långsiktigt bevara en stads attraktivitet; att staden kan anpassa sig till nya behov, nya trender och förändringar.

Det leder mig tillbaka till årets stadsbyggnadspris; Urbana Hängslen. Här har man skapat en kontrast och ett samspel mellan det nya och det gamla och båda delar förstärker varandra. Jag tycker att priset ur det perspektivet delades ut till rätt byggnad. Samtidigt kan man fråga sig om detta är stadsbyggnad eller husarkitektur? World Maritime University är av förklarliga skäl en ganska stängd byggnad som i sin funktion inte är öppet för Malmös befolkning. I motsats till Malmö Live som ligger mitt emot Urbana Hängslen, som inte blev nämnd mer än att Stadsbyggandets dag firades just där, i Malmö Live.

Heide Avellan underströk, som många andra talare under dagen, vikten av att vi måste använda oss mer av den fysiska planering och ge människor anledningar att träffa varandra. Vilket i sin tur leder mig tillbaka till Kvarteret Trevnaden.

Malmö behöver mer av det ena och mer av det andra, många är medvetna om bristerna i staden och jobbar på att förbättra situationen. Men många utmaningar, till exempel segregationen i staden eller minskning av resursslöseri, kvarstår. Och tills vi har bemästrat dessa har staden förändrats och nya utmaningar har dykt upp. Men framför allt tycker jag att utmaningar måste diskuteras vidare och där har stadsbyggandets dag uppfyllt sitt syfte.

Roland Zinkernagel, ISU-gränsgångare och hållbarhetsstrateg på Miljöförvaltningen, Malmö stad.

FacebookFacebook