Fullspäckad höst och ny hemsida

Vår vision är att Malmö ska bli världsledande inom hållbar stadsutveckling.

För att arbeta mot den visionen finns det inga genvägar. Vi måste samarbeta och skapa förutsättningar för det, vilket är själva kärnan och hjärtat i det ISU gör. Vi pratar ofta samverkan; bygga kunskapsallianser mellan akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. I grund och botten handlar det om att enskilda människor möts och alla relationerna måste ge något tillbaka för att det ska bli verkstad. En av ISUs viktigaste funktioner är att mäkla kontakter. Det sker dagligen genom ISUs fyra gränsgångare, som delar sina tjänster mellan Malmö stad/Malmö högskolan och ISU. Vi kopplar samman tjänstepersoner med forskare och studenter från Malmö högskola. Resultaten av detta genuina mäklande är svårt att mäta, men vi vet att det bygger kapacitet inom både Malmö stad och Malmö högskola. Vi driver även sakfrågor och kopplar ihop människor genom att facilitera sammanhang och skapa möten kring högrelevanta sakfrågor inom hållbar stadsutveckling; Urbanstrategiska forum, Urbanforskningens dag och återkommande frukostseminarium är exempel på det.

ISU-teamet
ISU-teamet

I dag lanserar vi vår nya hemsida. Hemsidan innehåller bland annat denna nya bloggfunktion med vilken vi vill förmedla än mer vad som pågår inom ISU, Malmö stad, Malmö högskola och i vår omvärld. Vi hoppas att det ska leda till ett ännu större engagemang och ökad samverkan för ett hållbart Malmö.

Ta gärna en titt i kalendern! Där hittar du höstens alla ISU-evenemang men även andra event som är intressanta. Tveka inte att kontakta oss om du har tankar, idéer eller är intresserad av samverkan. Vi ser fram emot en fullspäckad höst!

Anna Balkfors, Tf Verksamhetsledare ISU

FacebookFacebook