ISU arrangerade Urbanstrategiskt forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring stadsutvecklingsfrågor. Fredagen den 23 oktober hölls ett forum på Kommendanthuset. På forumet presenterade kollegor från Malmö högskola och Malmö stad pågående projekt, tankar och idéer. På förmiddagen hölls sex spännande och … Läs mer

Uppsatssamarbete genom ISU

Varje år förmedlar ISU kontakter för att upprätta uppsatssamarbete. Hittills i år är 19 examensarbeten färdiga och godkända. Tre av dessa presenterades i Stadshuset. En viktig del i ISUs uppdrag är att mäkla kontakter och kunskap mellan Malmö stad och Malmö högskola. Det gör ISU bland annat genom att förmedla kontakter så att studenter på Malmö … Läs mer

Kultur som en fjärde dimension i hållbar stadsutveckling

På dagens frukostseminarium pratade Jonas Alwall, ISUs gränsgångare, om en fjärde hållbarhetsdimension – kultur. Här får du ta del av Jonas tankar. Hållbar stadsutveckling, det vet vi väl vad det är? Den ser ju ut så här: Vi har alltså lärt oss att hållbarhetsbegreppet har tre dimensioner: en miljömässig, en ekonomisk och en social. Tillsammans … Läs mer