Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan kommunstyrelsen beslutade om det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Eva Renhammar, koordinator på stadskontoret i Malmö stad gästade ISUs frukostseminarium för att prata om vad som har hänt efter att Malmökommissionen avslutade sitt uppdrag. Malmökommissionen – från start till nu 2010 beslutade kommunstyrelsen … Läs mer

Co-labs skapar samhällsförändring

Torsdag den 22 oktober arrangerades höstens andra träff i seminarieserien Crossing Borders. Under rubriken ”Co-lab som verktyg för att tackla komplexa samhällsproblem” belystes några exempel på designdriven innovation och co-labs i Malmö. Eftermiddagen inleddes av Per-Anders Hillgren (designforskare från Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola) som berättade om designprocesser och designlabb. Han nämnde bland annat … Läs mer