Ny kollaborativ arbetsplats på Kommendanthuset

Sedan några månader tillbaka har arbetet med att bygga en kollaborativ arbetsplats på Kommendanthuset varit i full gång. Det är den ideella organisationen Glocal PLACE som har drivit processen och byggt upp den nya miljön. Arbetsplatsen, som framförallt är skapad av återanvända möbler och återvunnet material, är öppen för dig som har ett intresse för hållbar utveckling.

Glocal-palace--open-officejpg

Vilka är Glocal PLACE?

Glocal PLACE (Glocal Platform for Citizen Engagement) drivs av Jesper Berséus och Tor Hedendahl. Det är en ideell organisation som arbetar med medborgarinitiativ och för ett ökat samarbete mellan olika aktörer inom hållbar utveckling. Glocal PLACE arbetar även med frågor kring hållbarhetsrelaterade problem och för att skapa förståelse för kopplingen mellan lokalt och globalt, det vill säga glokalt.

Arbetet med att göra Kommendanthuset till ett idélabb för hållbar utveckling går framåt. En del i processen har varit att ta fram en öppen kontorslösning med flexibla arbetsplatser.
– Det är ett pilotprojekt där vi är intresserade av att ta reda på vad som händer när personer från olika sektorer av samhället möts i en kollaborativ miljö inom hållbarhetsområdet, säger Jesper.

Flexibel och hållbar arbetsplats

Platsen är uppbyggd som en temporär arbetsplats med möbler som är enkla att flytta runt, för att kunna skapa nya konstellationer och olika kollaborativa möjligheter.
– Arbetsytan är framförallt skapad av återanvänt och återvunnet material utifrån grundläggande hållbarhetsprinciper. Vi har skapat flyttbara väggar som är klädda i växter och har ljuddämpande egenskaper. Borden är gjorda av gamla övergivna dörrar och svart skoltavelfärg klär både vägg och bord, för att uppmuntra till kreativitet och ge möjlighet till lekfulla presentationer och anteckningsmöjligheter, säger Tor.

glocal-place-bygger

Lokalen i det K-märkta huset är charmig och väggarna är fulla av historia, samtidigt har det inneburit en del utmaningar för Jesper och Tor när de har byggt den öppna arbetsplatsen.

För vem?

Den öppna arbetsplatsen är i första hand till för personer som arbetar eller är intresserade av att arbeta med hållbar utveckling, vare sig det är genom förening, företag, kommunala förvaltningar eller akademin.
– Att personerna som sitter här har ett intresse för gemenskap och samarbete är viktigt för att vi ska kunna skapa möjligheter tillsammans, både i och utanför Kommendanthuset, säger Jesper.

– Vi är just nu i full gång med att testa arbetsplatsen och nästa steg blir att ta fram en form för medlemskap, säger Tor och tillägger att de startar med kostnadsfria arbetsplatser för att tillsammans med användarna utvärdera och förbättra lokalen under resans gång.

Malen-klistermarken-blogg

Även om den officiella invigningen inte har ägt rum än och det kvarstår några mindre utmaningar är det redan i dag möjligt att prova på att arbeta från Kommendanthusets öppna arbetsplats, vardagar mellan 10-17.

För mer information kontakta gärna Glocal PLACE eller Kommendanthuset:

jesper@glocal.place
tor@glocal.place
maria.collings@malmo.se

FacebookFacebook