Karin Book gästbloggar: Spontan fysisk aktivitet är en viktig byggsten i den hållbara staden

Jag har arbetat som lektor i idrottsvetenskap i cirka tio år. I grunden är jag kulturgeograf, eller mer specifikt urbangeograf. Mycket av min forskning ligger i skärningspunkten mellan urbangeografi och idrottsvetenskap. Jag forskar bland annat om hur städers fysiska utformning påverkar möjligheterna till fysisk aktivitet och hur olika idrottsrelaterade strategier, såsom att arrangera idrottsevenemang och … Läs mer

Niagara blev en Urban träffpunkt

Det kom mycket folk, cirka 300 personer, till Urban träffpunkt på torsdagen. Eventet arrangerades av Institutionen för urbana studier för att få studenter, alumner, lärare och marknadsrepresentanter från olika organisationer att träffas. – Det är roligt att fokus ligger på hållbarheten, säger Caroline Nygren som läser sista året på Transport Management. Det var på plan … Läs mer

Urban träffpunkt

Studenter och medarbetare på Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola har startat upp en arbetsmarknadsdag – Urban träffpunkt. Det ska bli en arena där studenter får möjlighet att skapa betydelsefulla nätverk inför sitt framtida arbetsliv och ett tillfälle för institutionen att knyta organisationer och företag till sin verksamhet. Kajsa Markänger och Paula Fredh läser … Läs mer