Nya gränsgångare på ISU

Nu är alla nya gränsgångare på plats. Från Malmö högskola har vi representanter från institutionerna Urbana studier och K3 och från Malmö stad har vi representanter från Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och Kulturförvaltningen, där två personer delar på en gränsgångartjänst.

Men vad är egentligen en gränsgångare och vad gör dem? En gränsgångare är, som titeln avslöjar, en person som arbetar gränsöverskridande. Gränsgångartjänsten är en metod och en ganska unik sådan. Gränsgångarna arbetar på sina ordinarie arbetsplatser men tillägnar 30% av sin tid på ISU och gränsgångaruppdraget. Genom denna metod luckras gränserna mellan staden och högskolan upp. Syftet är att sammankoppla Malmö stad och Malmö högskolas verksamheter och skapa specifika och gemensamma insatser som passar forskningsintressen på högskolan och utvecklingsbehov inom kommunen.

För att ni ska få lära känna ISUs gränsgångare och få en inblick i vilka de är och vad de gör har de fått svara på några frågor.

Hej Jonna Sandin Larkander! Du arbetar som planeringssekreterare på Strategiavdelningen. Vad innebär det?

Jonna–  Jag arbetar med långsiktig stadsplanering och EU samordning. En av de primära uppgifterna för Stadsbyggnadskontorets Strategiavdelning är att ta fram översiktsplaner för Malmö. Översiktsplanerna är antingen geografiskt – eller tematiskt avgränsade och blickar ca 20 år framåt i tiden. Syftet med planerna är att ge inspiration och struktur till efterföljande planering och ta ett helhetsgrepp inför efterföljande planeringsfaser då fokus ligger på detaljerna i mer avgränsade områden. Just nu är jag involverad i ett spännande projekt där vi tittar på hur människors hälsa och välbefinnande påverkas av den fysiska utformningen av staden. I detta sammanhang håller vi på att utveckla ett verktyg för att kunna göra sociala konsekvensbedömningar under planprocessen som kan ligga till grund för beslut om investeringar.

Hur kan du stärka ISU i rollen som gränsgångare?
–  Jag hoppas att min roll i planeringsprocesser och stadsutvecklingsprojekt kan bidra till att bredda ISUs nätverk och relevans. Mitt intresse för processer och kommunikation hoppas jag även kan bidra till att utveckla ISUs kanaler och former för samverkan.

Vilket är ditt favoritställe i Malmö?
– Jag har många favoritställen i Malmö och just nu är Sagolekplatsen utanför Stadsbiblioteket högt rankad! Min dotter gillar kullarna, sanden och de många barnen som brukar hänga där. Jag gillar att pusta ut en stund på en trevlig mötesplats med både bekanta och obekanta malmöbor.

Hej Helen Nilsson! Vad gör du i rollen som projektledare på Miljöförvaltningen?

Helen– Jag arbetar med strategiska frågor på avdelningen för Stadsutveckling och Strategi (SUS), enheten hållbar utveckling på miljöförvaltningen. Mitt fokus är på implementeringen av Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat, samt stadsodling, landsbygdsutveckling, hållbar konsumtion (delad ekonomi, cirkulär ekonomi) och Malmös avfallsplan. Jag arbetar i ett antal projekt inklusive Stadsbruk som vill introducera kommersiell stadsodling i Malmö.

Hur kan du stärka ISU i rollen som gränsgångare?
– Jag jobbar med ”mjuka frågor” till exempel livsstilsfrågor, hållbar konsumtion m.m. Det ska bli intressant att få in mer sociala frågor till ISU och göra nya kopplingar mellan Malmö stad och Malmö högskola. Jag vill gärna se mer forskning kring hållbar livsstil och cirkulär ekonomi! Jag är aktiv i ett antal olika nätverk kopplat till fokusfrågorna: offentlig mat, matsvinn och stadsodling, och jag har även kontakt med aktörer både nationellt och internationellt. Dessa kontaktytor kan vara till nytta för ISU.

Vilket är ditt favoritställe i Malmö?
– Får jag bara välja ett? Sofielund är jättemysigt med blandning av nytt och gammalt men på våren kan ingenting slå Slottsträdgården.

Hej Anders Emilson! Vad gör du som universitetslektor på Institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3?

anders– Jag är lärare och forskare på K3 och jobbar främst med design, social innovation och hållbar utveckling.

Hur kan du stärka ISU i rollen som gränsgångare?
– Framförallt genom att bidra till att synliggöra det arbete som mina kollegor gör här och koppla ihop dessa med tjänstepersoner i Malmö stad. Redan idag är det många av oss som jobbar i täta samarbeten med tjänstepersoner, både i undervisningen och i forskningen, men jag tror det kan vara fler. Framförallt tror jag att det på K3 finns många som jobbar med teman och forskning som är viktiga för hållbar stadsutveckling men som man inte tänker på i första hand. Så en ambition är att leta reda på de lite udda och dolda perspektiven. På ISU ska jag arbeta med kulturuppdraget och där tror jag att kompetens från K3 kan göra nytta.

Vilket är ditt favoritställe i Malmö?
– Så klart har jag många favoritställen i Malmö, till exempel Stapelbäddsparken och Folkets park, men det som först dök upp i huvudet var Bunkeflo strandängar. Jag brukar ofta ta cykeln dit och följer man cykelbanan från Sibbarp under bron så kommer det en lång backe, väl däruppe brukar jag stanna en stund och titta ut över ett litet stycke vacker natur och havet. Blickar jag sen till höger dyker bron upp i blickfältet, denna enorma mänskliga konstruktion. Så det är en plats mellan natur och stad där jag trivs rätt bra.

Hej Charlotte Petersson! Du är universitetsadjunkt på Urbana studier men har även fler uppdrag. Berätta!

charlotte2– Utöver mitt gränsgångande för ISU, gör jag både det ena, andra och tredje. I grunden är jag anställd som adjunkt och undervisar inom Ledarskap och organisation. Jag är även samverkanskoordinator på min institution – Urbana studier, vilket innebär att jag på olika sätt försöker att utveckla kontaktytorna mellan våra studenter, medarbetare och organisationerna runt omkring oss, till exempel genom att dra igång en gemensam arbetsmarknadsdag för de olika utbildningsprogrammen, som vi kallar ”Urban träffpunkt”. Sedan ett par månader tillbaka har jag även ett uppdrag centralt på Malmö högskola, som verksamhetsutvecklare vid det nybildade Processkontoret. Med alla dessa formella hattar är mitt arbete knappast långtråkigt!

Hur kan du stärka ISU i rollen som gränsgångare?
– Jag brinner för frågor som rör kunskapande; hur vi kan bli klokare tillsammans, genom att tillvarata olika typer av kunskaper och erfarenheter. Det är inom detta område som jag har min utbildning, som arbetsvetare, med inriktning mot frågor som rör organisationsutveckling och tillvaratagande av kompetens. Det är också detta intresse som ligger till grund för min forskningsidé STICK UT, som handlar om att utforska sätt att arbeta utomhus, för oss som mestadels sitter på kontor och i mötesrum, i syfte att bidra till ett mer hållbart arbetsliv och mer innovativa organisationer.

Vilket är ditt favoritställe i Malmö?

– Vad vore Malmö utan sina kallbadhus? Sibbarps Saltsjöbad är min oas. Att gå dit fungerar som att trycka på en ”reset-knapp”. Där får jag både lugn och ny energi.

Hej Linda Johansson! Vad innebär det att vara verksamhetsutvecklare på Kulturförvaltningen?

Linda-J– Det innebär en massa olika saker, sammanhang och uppgifter. Just nu jobbar jag mest med kulturstrategin, nytt bibliotek/kulturhus i Lindängen, ny barnavdelning på Stadsbiblioteket, dialogprocesser, och en stadsplaneringsprocess för Lindängen.

Hur kan du stärka ISU i rollen som gränsgångars?
–  Jag hoppas kunna bidra till arbetet med kulturuppdraget. Se sammanhang, initiera samarbeten och hjälpa till att skapa mötesplatser för att det ska kunna ske.

Vilket är ditt favoritställe i Malmö?
– Svårt. Finns många. Men det får bli Malmö Kanotklubb. Kajaka när som på dygnet. Fantastiskt fint.

Hej Genti Cifliku! Vad gör du i rollen som projektledare på Kulturförvaltningen?

genti– Jag arbetar bland annat med två frågor: hur förvaltningen kan  bidra till att göra Malmö stad till en attraktiv arbetsgivare och hur förvaltningen kan utvecklas till att möta malmöbors befintliga och framtida behov. Konkreta projekt är Kultursommar – kulturförvaltningens satsning med mål att erbjuda 200 praktikplatser varje sommar till malmöbor i åldern 16-19 år. I år samordnar jag även kulturförvaltningens del i en satsning med syfte att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter till Malmös barn och unga.

Hur kan du stärka ISU i rollen som gränsgångare?
– Genom rollen som gränsgångare är min förhoppning att kulturförvaltningen på sikt arbetar mer kunskapsbaserat och att ISU och de nätverk som berörs av organisationen kan hitta en arena i förvaltningens och stadens utvecklingsarbete.

Vilket är ditt favoritställe i Malmö?
– Fosievägen, specifikt tre höghus mellan Mobilia och Heleneholmsverket – mycket människor på liten ytan, många perspektiv, behov och berättelser.

FacebookFacebook