Vårens Urbanstrategiska forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring hållbar stadsutveckling. Fredagen den 22 april hölls ett forum på Kommendanthuset.

På forumet presenterade kollegor från Malmö högskola och Malmö stad pågående projekt, tankar och idéer. Under förmiddagen hölls sju spännande och intressanta presentationer och eftermiddagen bjöd på fördjupade diskussioner baserade på förmiddagens teman.

Här kommer en glimt av dagen:

Trygghetsarbetet

Linda Johansson och Anto Tomic från Stadsområdesförvaltning Väster presenterade Trygg Väster – ett samverkansavtal vars mål är att alla ska känna sig trygga i stadsområdet Väster. I samarbetet finns aktörer som Rädda barnen, polisen, MKB, socialtjänsten och olika förvaltningar. “Avtalet är inte juridiskt bindande men däremot moralisk bindande. Samverkansavtalet är viktigt men processen dit har också varit väldigt värdefull”.

1.-Linda-och-Anto

Jämlik hälsa

Margareta Rämgård, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap, presenterade Jämlik hälsa – en agenda för att främja utvecklingen av innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa. “Hälsan i Sverige är generellt sett bra men skillnaden mellan olika grupper i samhället är stor. För att förändra detta behövs ett helhetsperspektiv på hälsa där flera olika aktörer samverkar och inkluderar medborgarna samt fler hälsofrämjande arenor”. Läs mer om agendan Jämlik hälsa.

2.-Margareta

Kultur gör skillnad – Hur Malmös hållbarhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur

Linda Johansson och Genti Cifliku, ISUs nya gränsgångare från Kulturförvaltningen, pratade om Kulturstrategin vars övergripande mål är att Malmös hållbarhet ska utvecklas och stärkas med hjälp av konst och kultur, och att Malmös hållbarhet år 2020 har stärkts med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck. I Malmö..
• …är det lätt att vara med
• …vill människor vara
• …är det lätt att vara kulturaktör
• …är tanken och ordet fria
• …är det lätt att utvecklas och vara kreativ

Läs mer om Kulturstrategin.

3.-Linda-o-Genti

Kulturens problem och möjligheter i stadsutvecklingen

Per Möller, universitetsadjunkt vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), pratade också om kulturens roll men utifrån dess problem och möjligheter. Per presenterade idékatalogen Kultur som fjärde dimension av hållbar stadsutveckling som han tagit fram tillsammans med ISU, kulturförvaltningen och K3. Inför idékatalogen hölls en workshop med bland annat konstnärer, tjänstepersoner och forskare. Fokusområdet var Norra Sorgenfri. Genom fyra case diskuterades hur kulturen kan fungera som en fjärde dimension i hållbar stadsutveckling. Ladda ner idékatalogen här.

4.-kultur

Hur ökar vi tillgången på bostäder för hushåll med låg inkomst?

Hanna Björklund från Stadsbyggnadskontoret pratade om uppdrag 48 i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö som handlar om att utreda möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla barnfamiljer har råd med och som uppfyller kvalitets- och miljökrav. Hanna visade statistik över bostadsmarknaden, bland annat:
• en fjärdedel av hushållen i Malmö, dvs 35 500, är hushåll med barn
• 4 400 av Malmös befintliga barnhushåll kan inte efterfråga en nyproducerad 3:a
• 18 000 hushåll i Malmö är trångbodda enligt definition ”fler än en boende/rum”. 70 % av dem, dvs 12 700, är barnhushåll.
Stadskontorets undersökning från 2015 Så trivs barnfamiljer i Malmö visar att 68% av de tillfrågade önskar bo i ett eget hus.

5.-Hanna

Möten i offentlig förvaltning

Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier, presenterade Jag sitter i möte – ett projekt om mötens roll som skapare av organisation, politik och samverkansrelationer. ”Många skämtar friskt om möten och det finns mycket mötessatir på nätet. Möten kan uppfattas som en tidstjuv och det finns föreställningar om att möten inte är jobb”.

Patrik pratade även om att samverkansrelationer kan bidra till en högre mötesfrekvens, om framväxt av en ”mötesprofession” och en ”mötesindustri” och hur organisationer skapas och omskapas via möten och mötesspråk.

6.-Patrik

The Nordic Built Cities Challenge

Oscar Pelin från Miljöförvaltningen berättade om innovationstävlingen i Sege park Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Sege Park ska bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och upp till 800 bostäder ska finnas i området om tio år. Idétävlingen är ett exempel på hur medborgarna kan involveras och därmed påverka och bidra med lösningar. Malmö stads mål för tävlingen är bland annat att visa på ett nationellt plan hur det är möjligt att uppnå ett billigt och klimatsnålt boende. Några utmaningar med projektet är:
• 20 % mindre boendeyta med bibehållen eller ökat välbefinnande, genom delande av resurser
• Rimliga levnadskostnader för de boende
• Skydda jordbruksmark och växa som stad.

Läs mer om tävlingen och Sege park.

7.-sege-park

Eftermiddagens diskussionspass

Förmiddagens talare hade även förberett frågeställningar som diskuterades i mindre grupper under eftermiddagen. Grupperna var blandade med deltagare både från högskolans olika institutioner och Malmö stads olika förvaltningar. Talarna fick således feedback utifrån flera perspektiv som kan hjälpa dem vidare i sitt arbete. Dagen resulterade i nya kontakter och lärdomar, både för ISU och för deltagarna.

diskussionspass

Dagen avslutades med Urban Drinks i Kommendanthusets kafé.

FacebookFacebook