Karin Staffansson Pauli gästbloggar: Fastighetsbranschen – en bransch i förändring

Jag har arbetat som lektor i Fastighetsvetenskap sedan september 2015 men som adjunkt på Malmö högskola sedan 1998. Jag disputerade år 2014 och min avhandling handlar om genusstrukturer i fastighetsbranschen. Jag var med och tog fram programmet i Fastighetsföretagande som startade 1998, Fastighetsmäklarprogrammet som startade 1999 och föreningen Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF) som startade år … Läs mer