Film om Levande Malmö

                    Kommission för ett socialt hållbart Malmö hade i sin slutrapport pekat på Malmös sociala klyftor och på det faktum att klyftorna inte minskade, utan snarare tvärtom. Samtidigt antogs Malmös Översiktsplan som förespråkar en grön, tät och blandad stad. Dessa två dokument föranledde kommunfullmäktige att avsätta medel till … Läs mer

Halvdag på ISU – forskning och praktik kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Det var en välbesökt förmiddag med talare från hela landet och samhällets alla sektorer, som samlats för att diskutera social hållbarhet och samhällsutveckling. Arrangemanget var en samproduktion mellan ISU, Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF), Fastighetsägarna Sofielund och som en del av ISUs uppdrag inom SIRen (Sustainable Integrated Renovation). Syftet med dagen var att länka samman personer … Läs mer

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015-2016 har Region Skåne tagit fram ett remissförslag till Cykelstrategi för Skåne, underlaget har skickats ut på remiss och fram till den 14 oktober kan yttranden lämnas. Projektledare Johan Raustorp från Region Skåne berättade om bakgrund och innehållet i strategin, på ett frukostseminarium den 13 september. Cykelstrategin tar avstamp i övriga regionala strategier (Skånes … Läs mer

Mistra Urban Futures nya plattform i Skåne

Nu har etableringen av forskningscentret Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång. På ISUs frukostseminarium kom verksamhetsledare Magnus Johansson, universitetslektor på Malmö högskola, för att berätta vad plattformen kommer att ta sig an för utmaningar. Skåneplattformen är initialt finansierad till 2019 och bakom satsningen står förutom Malmö högskola, även Lunds Universitet, SLU Alnarp, Malmö stad och … Läs mer