Film om Levande Malmö

marianne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommission för ett socialt hållbart Malmö hade i sin slutrapport pekat på Malmös sociala klyftor och på det faktum att klyftorna inte minskade, utan snarare tvärtom. Samtidigt antogs Malmös Översiktsplan som förespråkar en grön, tät och blandad stad. Dessa två dokument föranledde kommunfullmäktige att avsätta medel till Levande Malmö.

Projektet pågick mellan 2014-2015 och hade följeforskare från Malmö högskola. Nu finns en film om projektet där en av projektledarna Marianne Dock från Malmö stad berättar om Levande Malmö. Tillsammans med Jonas Alwall, universitetslektor på Urbana studier, Malmö högskola och före detta gränsgångare på ISU, som berättar om den följeforskning som pågått parallellt.

Här hittar du hela filmen

 

Filmen är gjord av Carolin Lind och Maria Collings, ISU.

FacebookFacebook