Mistra Urban Futures nya plattform i Skåne

IMG_8698Nu har etableringen av forskningscentret Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång. På ISUs frukostseminarium kom verksamhetsledare Magnus Johansson, universitetslektor på Malmö högskola, för att berätta vad plattformen kommer att ta sig an för utmaningar.

Skåneplattformen är initialt finansierad till 2019 och bakom satsningen står förutom Malmö högskola, även Lunds Universitet, SLU Alnarp, Malmö stad och Region Skåne.

Tyngdpunkten kommer att ligga på forskningsprojekt i samverkan mellan forskare och praktiker för att stärka dialoger och processer som redan finns etablerade. Först om främst ska Mistra Skåneplattformen bland annat, ta fram en antologi om ekostaden Augustenborg, för att sammanfatta och ta vara på det man har lärt sig under de 10-15 år som man har arbetat med hållbar stadsutveckling i området. Utöver detta kommer plattformen att testa regionala paneler som ett nytt sätt för innovativ samverkan där forskare och praktiker tillsammans kan producera kunskapsunderlag, analyser och innovativa förslag till åtgärder, kopplat till olika samhällsutmaningar. Man kan säga att Skåneplattformen blir en testbädd för att stärka urbana förändringsprocesser med en mångfald av projekt, där både konkreta och praktiska kommer att produceras men även visionära och kritiska.

Magnus Johansson öppnade avslutningsvis upp med en framtidsspaning kopplat till den globala utmaningen som vi står inför, där plattformen kan bidra till att visa på vikten av att tillväxt, hållbar stadsutveckling och sociala aspekter får samspela men också att de måste få finnas kvar på den lokala, nationella och globala politiska agendan.

IMG_8705
Per-Arne Nilsson (tv) och Magnus Johansson diskuterar utmaningarna med tillväxt kopplat till hållbar utveckling.

Därefter tog Per-Arne Nilsson vid, som hade bjudits in som en kritisk vän. Per-Arne är avdelningschef på Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen i Malmö och återkopplade till de globala utmaningarna och de utmaningar som Malmö står inför som en segregerad stad och ”hur gör vi för att läka staden?”

Det blir spännande att se hur Mistra Skåneplattform tar sig an sitt uppdrag och ISU kommer att bevaka och följa med på den resan.

 


Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett globalt transdiciplinärt centrum för hållbar stadsutveckling med säte i Göteborg.  Det finns fem olika plattformar inom Mistra som ligger i Skåne, Göteborg, Kapstaden, Kisumu och Manchester. Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg. Läs mer om Mistra Urban Futures.

FacebookFacebook