Är kulturen avgörande för en hållbar stadsutveckling?

Kultur har sedan några år tillbaka diskuterats som en möjlig fjärde dimension i hållbar utveckling som komplement till de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. För mig framstår kultur inte bara vara en viktig ”dimension” utan helt avgörande för de val vi behöver göra idag. Till exempel valet mellan att ställa om våra samhällen så att … Läs mer