Livestreaming: ISU-frukostseminarium, 7 dec kl. 8.30

Varmt välkomna till ISU frukostseminarium som denna gång arrangeras inom ramen för SIRen

Abolfazl Farahani, Chalmers, avdelningen för installationsteknik presenterar sitt licentiatprojekt “Maintenance, renovation and energy efficiency, in the Swedish rental housing market”.

Presentationen hålls på engelska och såhär beskriver Abolfazl sitt arbete: ”In my research, I seek the solution to the current condition of multi-family buildings in the lack of proper strategic planning. I talk about how different maintenance strategies can affect the economic life of multi-family buildings, the cash-flow of the housing companies and the decision on renovation and energy efficiency.”

Ahmet Anil Sezer, Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, presenterar sin doktorsavhandling: ”Ombyggnadsplatschefer: IT- och avfallsfrågor”.

Uppföljning av resursanvändning och avfallshantering under ombyggnadsprocessen är viktigt för att förbättra produktiviteten och minska miljöpåverkan. För att underlätta detta, används olika slags IT-stöd och det är viktigt att förstå hur ombyggnadsplatschefer väljer att arbeta idag. Denna forskning är baserad på intervjuer och en nationellt distribuerad enkät till ombyggnadsplatschefer. Läs mer om Ahmets forskning här

FacebookFacebook