Commons-based Governance in Public Space: User Participation and Inclusion

Forskning om skapande av aktiva mötesplatser
ISU gränsgångare Peter Parker, universitetslektor på Urbana studier och Staffan Schmidt, universitetslektor på K3, från Malmö högskola har gemensamt författat den vetenskapliga artikeln: “Commons-based Governance in Public space: User Participation and Inclusion”.

Länk till artikeln

FacebookFacebook