Forskning om skapande av aktiva mötesplatser
ISU gränsgångare Peter Parker, universitetslektor på Urbana studier och Staffan Schmidt, universitetslektor på K3, från Malmö högskola har gemensamt författat den vetenskapliga artikeln: ”Commons-based Governance in Public space: User Participation and Inclusion”.

Länk till artikeln

FacebooktwitterFacebooktwitter