Engagemangets förmåga att skapa förändring i det fysiska rummet

 

Onsdagen den 19 april arrangerade ISU ett frukostseminarium i samarbete med Altitude Meetings  och inUse på STUDIO i Malmö. Danielle Ehrlich, prisbelönt sydafrikansk kreatör, inspiratör och skapare av True Story Studio var morgonens huvudtalare. Märta Stenevi (mp), kommunalråd i Malmö Stad inom stadsbyggnad och service samt ordförande Stadsbyggnadsnämnden var inbjuden som ”kritisk vän” med uppgift att reflektera kring temat utifrån sin arbetsroll. Seminariet modererades av Yasemin Arhan Modéer från Altitude Meetings.

I stora drag berättade Danielle Ehrlich om sitt inspirerande arbete där hon många gånger lyckats med att skapa positiva förutsättningar för reellt förändringsarbete kring stadsutvecklingsfrågor. Nyckeln till att lyckas, menar Ehrlich, ligger i ett par faktorer som kombinerat blir väldigt starka.

 

Första faktorn är så kallat Active Listening, att på djupet lyssna in alla involverade parter, att förstå kultur, värderingar och behov och att mentalt öppna upp för möjligheter. Andra faktorn är Public Participation, att med kreativa medel bjuda in offentligheten att delta i förändringsprocessen. Ehrlich gav bland annat exempel på en gata i Kapstaden, ”Laneway Project”, som tidigare varit ett stråk för drogmissbruk som öppnades upp och där allmänheten bjöds in till att ta del av bland annat grillfester och tidig morgon-gatu-yoga. Med detta blev gatan snabbt en snackis och mötesplats – ett gott exempel på hur små medel kan förvandla offentliga platser till trygga platser dit folk söker sig. Tredje faktorn som Ehrlich nämner är Surprising Props. I Hong Kong var till exempel True Story Studio involverad i ett projekt som syftade till att öka medvetenheten kring skräp. Deltagare samlade tillsammans in skräp och skapade en stor skulptur i form av en gymnastiksko som fick stå på offentlig plats. Projektet skapade dialog som spreds över hela landet.

Sammantaget handlar det om att bryta ner mentala barriärer och förutfattade meningar med hjälp av kraften i kreativitet och överraskande händelser. Genom att konstruera en första upplevelse kan man få människor att gå ur en förutfattad kontext och dela nya erfarenheter. Ehrlich liknar staden vid ett ekosystem, ju större mångfald desto mer grönskar det. Märta Stenevi kopplade resonemanget till aktuella frågeställningar hon står inför i sitt uppdrag inom Malmö stad. Att få folk att mötas på lika villkor. En framtidsfråga är hur vi skapar delade utrymmen som ger näring åt varandra.

Seminariet efterföljdes av en workshop som tog avstamp i de insikter Ehrlich gav oss i sin föreläsning. Workshopen faciliterades av Emma Estborn från inUse och Danielle Ehrlich. Deltagare var en gränsöverskridande fokusgrupp med olika kompetenser och kompletterande perspektiv och som ligger i framkant vad gäller att skapa engagemang och på så sätt bidra till en socialt och kulturellt hållbar stadsutveckling. Med gemensam vilja att gå på djupet kring utmaningar kopplat till design och planering av stadens fysiska rum, fortsatte arbetet i en öppen och interaktiv process för att tillsammans formulera konkreta och handfasta steg framåt.

Frågorna som bearbetades var ”Hur kan vi möjliggöra sociala sammanhang genom att engagera medborgarna i processen”? Många intressanta synpunkter diskuterades; behovet av att skapa en tryggare stad och att minimera fysiska och mentala barriärer; vikten av att förstå för vem man bygger staden och vilka frågor man behöver ställa och vilka metoder man kan använda för att ha öppna, inkluderande processer som får människor att mötas i stadens mellanrum.

En mängd förslag knådades fram. Från Danielles personliga favorit: ”Bjud in stadens invånare att mötas kring öppen eld – ett sätt för människan att mötas och interagera sedan urminnes tider”, till hälsovarianten: ”Skapa mötesplatser för medborgardialoger som erbjuder crossfit-träning eller trampolinhoppning ”, till den trendigare varianten: ”Urbant 24h lab som bjuder in stadens medborgare till att med digitala spel likt minecraft och simcity bygga ideala VR-världar som sedan förverkligas ute i stadens testbäddar det vill säga testbygg pilotprojekt i fullskalelabb”.

ISUs verksamhetsledare Clara Norell tackade för en spännande förmiddag med intressanta diskussioner och uppmanade att redan nu markera den 1 december 2017 i sin kalender då ISU kommer bjuda in till Urbanforskningens dag. Kommunalråd Märta Stenevi, keynote-speaker, återkommer då för en session som fortsätter diskussionen och återkopplar till hur arbetet gått vidare. Anmäl er redan nu

 

Denna förmiddag genomfördes som en del av ISUs politiska uppdrag Kulturuppdraget ”att pröva kulturens roll som en fjärde dimension för en hållbar stadsutveckling”.

Läs mer om Kulturuppdraget här

FacebookFacebook