ISU i studentsamarbete med Comics, International Perspectives

Serie: Svalan Sörblom

Serie: Svalan Sörblom

Vi är mycket glada att kunna berätta om ISUs senaste samarbete med utbildningen Comics, International Perspectives, som ges vid institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), vid Malmö högskola. Comics, International Perspectives är en fortsättningskurs vid Malmö högskola som utbildar studenter i visuell berättarteknik och samtida kulturanalys.

Serie: Aiden Kvarnström

Gunnar Krantz, universitetslektor säger:

Malmö är som bekant ”Seriestaden” i Sverige och sedan de första seriekurserna startade på K3  har intresset för serier stadigt ökat på Malmö Högskola. På kursen Comics, International Perspectives, möts serieintresserade studenter från olika länder för att fördjupa sig i  serieskapande och serieforskning. En viktig del av seriemediet handlar om förmågan att kommunicera med en publik – att snabbt och enkelt kunna förmedla även komplex information i ett tillgängligt format. Därför utmanar vi gärna våra studenter med olika uppdrag. Mötet med publiken skapar en djupare förståelse för mediet i sig, det egna uttrycket och hur detta kan gestaltas.

Serie: Olivia Skoglund

ISU har alltid rört sig i framkant vad gäller kreativa metoder för att utveckla idéer och samverkan, så ett samarbete av den här typen är helt i linje med vad ISU står för. Med visuell berättarteknik kan vi inkludera en dimension av humor och känslor som vi annars inte ofta använder i vår kommunikation. De illustrationer ni ser här skapades i samband med ISUs frukostseminarium den 17 maj på temat; Malmös Kulturpolitiska resa 1990 – 2030. Studenterna Aiden Kvarnström, Svalan Sörblom och Olivia Skoglund medverkade på seminariet genom att lyssna, skissa och visuellt tolka det som sades.

FacebookFacebook