Summering från ISUs frukostseminarium den 17 maj

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row _builder_version=”3.0.64″ background_position_1=”top_left” background_repeat_1=”no-repeat” make_fullwidth=”on”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image _builder_version=”3.0.64″ show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” src=”http://isumalmo.se/wp-content/uploads/2017/06/svalansorblom-1.jpg” sticky=”off” align=”left” always_center_on_mobile=”on” use_overlay=”off” border_style=”solid” force_fullwidth=”off” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Den 17 maj 2017 bjöd ISU in till frukostseminarium med titeln: Malmös kulturpolitiska resa 1990 – 2030

Frukostseminariet hade planerats av de ISUs Gränsgångare som verkar inom kulturuppdraget som led i ett större projekt att lokalt undersöka attityder till kultur. Seminariet öppnades upp av Universitetslektor Per Möller (K3, Malmö Högskola) med en introducerande analys till stadens kulturpolitik från 1990 fram till idag. Här kan du se det filmade föredraget.

 

Inbjudan till frukostseminariet löd: “Malmö profilerar sig som en av landets ledande kulturkommuner. Det institutionella och fria kulturlivet har sett ökade kommunala anslag de senaste decennierna. Vad händer härnäst? Starka kulturinstitutioner och ett levande fritt kulturliv verkar för att erbjuda ett varierat och kvalitativt kulturutbud till stadens medborgare. Kulturens roll har under åren definierats på olika sätt som en vital del i stadens utveckling. Vilka antaganden görs kring kulturens roll och vad bidrar dessa antaganden till?”

Den 17 maj mötte ett trettiotal personer upp på Kommendanthuset i Malmö. Efter Per Möllers introduktion erbjöd ISU en workshop som bad deltagarna att göra prioriteringar i stadens kulturbudget, givet ett imaginärt framtida scenario där 2/3 av budgeten återkallas – för att därefter återställas under förutsättning att resurserna endast får användas till nya satsningar.

Scenariot önskade samla diskussionerna genom följande frågor: Vad vill ni skära ned på – och varför? Vad vill ni behålla – varför och för vem?

Kulturuppdraget önskade också att föreslagna prioriteringar skulle motiveras med sakskäl och att prioriteringarna förtydligades genom att besvara frågan: Vilka antaganden om kultur utgår föreslagna beslut från (t ex genom att referera till unika värden och potentiella intressekonflikter)?

*

Informationen från den 17 maj är inte helt sammanställd och tolkad, men några tankar har växt fram i mötet med diskussionerna i en av grupperna. Gruppen beskrev sina val på följande sätt:

Reaktioner på en neddragning med 2/3:

Ta bort institutionerna eller kraftfullt beskär dem och behåll det mindre, fria, mer föränderliga och behovsprövade.

Motiverande sakskäl: Institutionerna reproducerar former som vilar på traditioner och antaganden utan behovsprövning. Medelklassens kultur verkar utestängande och saknar sociologisk/politisk grund. Kulturens potential begränsas av att många grupper inte är representerade.

Till det andra ledet i scenariot, där resurserna återkommer utan att tillåtas återställa, argumenterade gruppen eftersinnande att institutionernas erfarenhet och kunskap är mycket svåra att återskapa där de en gång förlorats.

Reaktioner på återkomst av 2/3 (men endast till nya satsningar):

Lägg en åldersintegrerad budget i proportion till Malmös befolkning som vilar på demokratiska grunder, delaktighet och verkar för ett hållbart Malmö.

Mera makt till de som bor i staden. Motverka uppdelningen av ett vi och dem.

Satsa på kultur i skolan som når alla barn.

Undersök vem som brukar kulturinstitutionerna i Malmö och omfördela med syfte att rikta om verksamheten mot frånvarande grupper.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

FacebookFacebook