Frukostmöte: Att bygga för en hållbar stad

Den 13 april arrangerade ISU ett frukostmöte i Miljöförvaltningens lokaler på Bergsgatan. Där fick vi lära mer om det första året med Malmö stads miljöbyggstrategi. Vi fick också ta del av några hållbarhetsreflektioner efter byggarbetsplatsbesök, från studenter som läser utbildningsprogrammet Fastighetsföretagande på Malmö universitet.

ISUs gränsgångare Joakim Nordqvist inledde och presenterade morgonens program och talare. Först ut var Maria Olsbäck, miljöhandläggare på stadsbyggnadskontoret. Hon gav oss sin bild av hur det första året med den nya miljöbyggstrategin varit. Hon berättade bland annat om vad som skiljer strategin från föregångaren, Miljöbyggprogram SYD.

– Den största skillnaden är att vi förut hade ett krav på deltagande, vilket inte längre finns kvar. Bland skillnaderna märks också att det nya programmet är öppet för både privat och kommunal mark, att det innefattar både nybyggnation och ombyggnad samt att det är flexibelt, med enkätfrågor. Programmet går att projektanpassa och all hantering är digital, sa Maria Olsbäck.

Drivkrafterna för byggherrarna att vara med är framför allt att de får sina projekt beskrivna på Malmö stads hemsida och att alla färdigställda projekt automatiskt nomineras till stadsbyggnadspriset Gröna Lansen. För Malmö stads del innebär det nya Miljöbyggprogrammet en möjlighet att tydligt visa sina höga miljöambitioner för både politiker, byggherrar och medborgare.

Morot att synas
– Att vi kan synliggöra det jobb som byggherrarna gör är en tydlig skillnad jämfört med innan. Det är absolut en morot för byggherrarna att synas med sina projekt och att de också får delta i Gröna Lansen, sa Maria Olsbäck under frågestunden efter presentationen.

På frågan om Malmö stad ”pushar” byggarna till att höja sina ambitioner, svarade hon:

– Nej, vi pushar dem inte, det kan vi inte. Men kanske pushar byggherrarna varandra genom att synas på vår webbsida? Och kanske får vi byggherrarna att tänka till i våra enkätfrågor som de fyller i, när de anmäler sig.

Studenterna som presenterade sina arbeten hade båda gjort byggarbetsplatsbesök, på två byggen vardera: ett studentboende i Lund och en skola i Trelleborg i det ena fallet och en flerfamiljsfastighet i Hyllie och en idrottshall i centrala Malmö i det andra.

Anpassa i dag, spar pengar i morgon
Sofie Öfver berättade om de två förstnämnda, där de tittat på både energieffektivisering och allmänna hållbarhetsaspekter. De slutsatser hon nämnde var att olika byggarbetsplatser ser på energieffektivisering på olika sätt samt att de boendes socioekonomiska förutsättningar och byggets geografiska placering spelar en viktig roll i hållbarhetsarbetet.

– Att anpassa byggen i dag gör att vi sparar pengar i morgon, avslutade hon.

Ulrica Melin berättade att de i hennes projekt studerat inomhusmiljö och byggherrarnas miljöambitioner. Bland de slutsatser studenterna drog i det här projektet var insikten om hur viktig projekteringen. Miljöambitionerna måste finnas med från start!

– Vi upplevde dock att de platschefer vi mötte hade oväntat dålig koll på miljömålen. En annan reflektion vi gjorde är vem vi ventilerar för: för byggherren eller för de boende? Eftersom många av oss är inomhus 90 procent av tiden är inomhusluften jätteviktig, avslutade hon.

Lotta Solding

FacebookFacebook