Hållbar renovering – hur får vi det att hända?

Birgitta Vitestam-Blomqvist, en av ISU:s gränsgångare, var nyligen på Renoveringsdagen i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nationellt Renoveringscentrum, som stödjer byggsektorn i arbetet med att uppnå effektiva och hållbara renoveringsprocesser. Bristen på kunskap och arbetskraft inom just renovering var en av dagens stora frågor.

Varför valde du att åka på konferensen?
– Som kontaktperson för forskningsnätverket SIRen (Social integrated renovation) kändes det naturligt. SIRen är knutet till Nationellt Renoveringscentrum och vi har många beröringspunkter. Konferensen brukar vara bra och de frågor som tas upp är angelägna för vårt nätverk. Renoveringsfrågan är väldigt aktuell just nu. Med dagens stora byggbehov räcker det inte att bygga nytt, utan vi måste även renovera, framför allt i miljonprogramsområdena.

Hur var konferensen?
– Det var en väldigt bra dag, där vi fick mycket input och många konkreta exempel på pågående byggen och renoveringar. Vi fick också höra om regeringens tankar om hur de vill stimulera byggande, via ett 22-punktsprogram. Problemet just nu är att det råder stor brist på både arbetskraft och kunskap. Ungefär 800 000 lägenheter behöver renoveras, men det saknas byggare och hantverkare som kan renovering. Hur får vi detta att hända?

Vilka lärdomar tog du med dig hem?
– Vi fick lyssna till många intressanta exempel, bland annat från Botkyrka, Malmö och Göteborg. Vd:n för Gårdstensbostäder i Göteborg pratade till exempel om social hållbarhet och hur de arbetat med det när de renoverar sina områden. Ambitionen är att hyresgästerna ska kunna bo kvar och att hyrorna inte ska bli för höga efter renoveringen. Det är alltid intressant att lära mer om konkreta exempel, både för forskningen och för våra studenter. Och självklart är det intressant även för ISU, som har fokus på hållbarhet och har kopplingar till både Malmö stad och Malmö universitet.

Några andra intressanta kunskaper som du tog med dig?
– Vi fick höra en del om olika innovativa lösningar när det gäller digitalisering, kopplat till bland annat värme och driftskostnader. Det var intressant. En ny arkitekturpolicy är också på gång, vilket lät spännande. Värt att notera är också att Boverket ska anställa ett tjugotal personer i Malmö i samband med att en riksarkitekt ska utses.

Läs mer om Nationellt Renoveringscentrum

Läs mer om SIRen

Lotta Solding

FacebookFacebook