Ny gränsgångare: Ulrika Hybrant från Malmö stad

Ulrika Hybrant arbetar som evenemangssekreterare inom Kulturförvaltningen på Malmö stad och är ISU: s nyaste gränsgångare. Hon arbetar främst med att skapa liv och rörelse i Kirsebergs fritids- och kulturhus, men är även med och planerar och marknadsför andra evenemang i Malmö. Kopplingen till ISU ligger i hennes engagemang i projektet StickUt Malmö.

– 30 procent av min tjänst ligger inom projektet StickUt Malmö. Det är ett kombinerat forsknings- och förändringsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet och finansieras av Europeiska socialfonden. Närmare sextio anställda inom Malmö stad är involverade i en process som handlar om att identifiera och testa vilken typ av arbetsuppgifter som går att utföra utomhus, samt att följa upp hur deltagarna upplever detta, säger Ulrika Hybrant.

Charlotte Petersson från Malmö universitet forskar om vad som händer och vilka processer som uppstår, med fokus på arbetes former och normer och hur de kan bidra till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv.

Ulrika Hybrant berättar att rent konkret får de som är involverade i projektet kartlägga sina arbetsuppgifter och välja ut några uppgifter som de ska testa att ibland göra utomhus. En mobilapp har utvecklats, där deltagarna efter varje utomhustillfälle kan registrera vad de har gjort, om de varit ensamma eller arbetat tillsammans med kollegor samt hur de upplevt arbetsmomentet utomhus. Till exempel kan de fylla i hur de har känt sig utifrån olika aspektiver såsom kreativitet, stress, och produktivitet.

– Tanken är att projektets resultat bland annat ska mynna ut i en handbok, med konkreta tips och råd som är baserade på forskningsresultatet, för den som är intresserad av att arbeta mer utomhus, förklarar Ulrika Hybrant.

Vilka är dina tankar om att vara gränsgångare?
– Jag ser ganska obefintliga kopplingar mellan Malmö stad och Malmö universitet i min arbetsvardag. Den kunskap som finns inom Malmö universitet appliceras inte alltid i verkligheten och via ISU hoppas jag få inspiration och idéer från universitetet och även andra arbetsplatser inom Malmö stad. Nätverk är bra, så att vi inte allihop behöver uppfinna hjulet på nytt. Det känns som att många av oss är inne i våra egna bubblor och att det inte finns några riktiga strukturer för kunskapsöverföring.

Vilka frågor intresserar dig?
– Jag är otroligt bred. Jag brinner för hållbarhet, i alla dess aspekter. För mig är kultur en del av hållbar utveckling och inom ISU hoppas jag få mycket vatten på min kvarn och ny input om hållbar utveckling. Jag hoppas på inspiration och ny kraft.

Vilken är kulturens roll i samhället?
– Kulturen är kittet som håller samman oss människor. Vi möts via kultur, som ger oss nya kunskaper, insikter och kontakter. Vi hör samman och samhörighet är viktigt och basalt behov.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Jag mår bra av att vara ute i naturen. Att vandra, cykla eller ha händerna i myllan är sånt som jag tycker om. Att skapa med händerna roar mig också, min senaste hobby är att tälja! Jag har även upptäckt submission wrestling, som är en fantastiskt rolig träningsform.

Lotta Solding

 

 

FacebookFacebook