Byggnaders kulturhistoriska värden kan vara en tillgång

Den 2 maj arrangerade ISU ett frukostmöte som ställde frågan om kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan vara en tillgång för hållbar utveckling. Dennis Axelsson, numera chef för Stadsutvecklingsenheten i Göteborgs stad, berättade om en inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Halland.           Paulina de Vries, Birgitta Vitestam-Blomqvist (gränsgångare på ISU) och Dennis Axelsson. … Läs mer