Att renovera fungerande kök är hållbart på riktigt

Har du också hört någon som tittat på en bostad tydligt säga att köket direkt måste bytas ut? Det kommer upp en skylt till salu, huset eller bostadsrätten säljs och en tid därefter ligger det ett kök i trädgården eller på ett släp på väg till soptippen. Istället för att renovera och bevara så slängs allt ut.

Detta är en aktuell fråga när så många hyresrätter ska renoveras i miljonprogrammet. Det var därför med stor glädje jag såg att renovering av kök var ett ämne som skulle diskuteras på SIRen*-konferensen jag var med på i Visby, i slutet av maj. Sofia Meurk från företaget Omreda, som erbjuder analyser inför ombyggnad och renovering, föreläste. Hennes budskap var att varsam förändring ofta handlar om exteriörer. Men vad händer inne i husen?

Sofia menar att bygga nytt inte behöver vara lösningen för att höja standarden. Det är ofta resursslöseri att slänga ut kök och hon visade flera exempel där kök bevarats och renoverats. Många kök i miljonprogrammet är av god kvalitet och en renovering leder inte enbart till hållbarhet, utan görs ofta till en lägre kostnad och håller längre. De nya kök som säljs är dessutom ofta av sämre kvalitet. Vi kan också minska transporterna om kök renoveras på plats.

När det gäller renovering i hyresfastigheter är det, enligt Sofia, viktigt att ställa frågan rätt till hyresgästerna inför en renovering. Det gäller att inte bara fråga om de vill ha kvar det gamla eller få ett nytt kök. Istället är det viktigt att kunna visa hur köket kan se ut efter en renovering, exempelvis genom att först renovera ett exempelkök.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det här med att sluta slänga ut fungerande kök är en informations- och utbildningsfråga. Det är viktigt att visa på konkreta exempel där det har fungerat. Fler sådana exempel vill vi ha och renovering av kök är en hållbarhetsfråga som jag helt klart återkommer till framöver.

Sofia hade en bild i sin presentation med ett kök på ett släp, på väg till soptippen. Ett kök av många kök i en hyresfastighet. Med bilden ville hon visa att om fler kök kan renoveras istället för att slängas ut så är det hållbart på riktigt, i praktisk handling.

Birgitta Vitestam-Blomqvist,
Malmö universitet och gränsgångare på ISU

*SIRen står för Social Integrated Renovation och är ett femårigt forskningsprojekt som löper fram till den 31 december 2018. Här kan du läsa mer om projektet.

Bilden, som visar ett kök från 1950-talet, kommer från Nordiska museets utställning Folkhemmets rum, om boendeidealen under folkhemsperioden 1930-1960-talet. Fotograf: Kerstin Bernhard, Nordiska museet.

FacebookFacebook