”Det finns många bra skäl att uppmuntra tillfällig användning”

Den 22 maj arrangerade ISU ett seminarium med rubriken ”Möjligheter och fallgropar i tillfällig användning av platser”. Peter Parker på Malmö universitet var en av talarna och här berättar han lite mer om fenomenet.

Hur blev du intresserad av tillfällig användning av platser?
– För några år sedan besökte jag en plats som användes tillfälligt, i väntan på att det skulle bebyggas. Det var en konstnärlig och lekfull plats som verkade lova en hel del om möten i staden, men som sedan sopades bort när det var dags för en mera typisk utvecklingsprocess. Detta väckte frågor hos mig om både möjligheter och risker med tillfällig användning.

Vad är tillfällig användning?
– Begreppet kan avse ganska olika saker som faller utanför ramarna för en vanligt reglerad stadsutvecklings-process. Det kan till exempel vara tillfällig användning inför att ett område ska bebyggas med annat, men det kan också vara så att någon eller några gör anspråk på en tidigare outnyttjad plats. Numera är det också möjligt med tillfälliga bygglov för bostäder. Det vi intresserar oss mest för är tillfällig användning som stöds av kommuner på ett eller annat sätt, för att påverka en mera långsiktig utvecklingsprocess.

Vilka är möjligheterna och vilka är riskerna?
– Tillfällig användning har karaktären av undantag och experiment. Det finns många bra skäl att uppmuntra tillfällig användning, till exempel för att ge möjligheter för en bredare grupp av stadens invånare att delta aktivt i frågor om stadens utveckling. Men det finns också risker. Just karaktären av undantag gör att det finns anledning att vara extra vaksam om vems rättigheter som stärks och vilka som undermineras. Jag tror många kan vara överens om att vi gärna vill stärka en demokratisk utveckling av staden och inte till exempel underminera standarder och säkerhet för verksamheter och boende.

Hur gick ert seminarium om tillfällig användning den 22 maj?
– Det var mycket givande. Det var en engagerad och aktiv publik som ställde granskande och konstruktiva frågor utifrån olika perspektiv. Det som är så roligt med denna typ av möte är just att folk prövar användbarheten av perspektiven utifrån sina olika verksamheter och ger input tillbaka. Seminariet besöktes av tjänstepersoner, representanter från stora och små företag och civilsamhället.

Är fenomenet nytt?
– Det verkar som om tillfällig användning inte är så tillfälligt. I alla fall finns det de som hävdar att det finns en större rörlighet i finansiering av byggande, vilket får till följd att vi får flera tillfälliga lösningar.

Vad händer härnäst?
– Vi är en grupp forskare från Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som arbetar vidare med frågorna om tillfällig användning som experiment. Vi kommer inom kort att börja se närmare på vissa områden och göra några ansökningar för forskningsmedel. Vi har också gärna fortsatt kontakt med andra som också intresserar sig för dessa frågor!

Lotta Solding

FacebookFacebook