Studentuppdrag: Skapa gemenskap i Malmö

Under våren har en grupp studenter varit kittet i ett samarbete mellan ISU, miljöförvaltningen på Malmö stad och Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Via kursen Kulturproduktion inom det sceniska området har studenterna vidareutvecklat Malmö stads koncept hållbarhetsvandring, för att få fler i staden att känna gemenskap.

Målet för samarbetet har varit att försöka utforma saker, platser och evenemang som kan engagera och få Malmös medborgare och besökare att känna en gemenskap i hela staden. Studenterna fick själva välja vilka områden de vill fokusera på och har sedan presenterat sina idéer för miljöförvaltningen samt visat sina visualiseringar vid en utställning på universitetet.

En av grupperna valde att rikta in sig på Värnhem och Rosengård, som de menade låg nära varandra utan att ha något direkt utbyte. Studenterna började med att besöka de båda platserna, som de uppfattade som platser med mycket rörelse; fyllda av människor på väg, men med få spontana mötesplatser. Studenterna slogs också av att alla dessa människor bär på kunskap som är i rörelse. Kunskap som förblir glömd, om ingen söker upp den. För att råda bot på detta valde de att satsa på en radiokanal: Radio Rosenhem.

Fånga röster
– Vi ville fånga lokala röster och uttryck och bestämde oss för att skapa en radiokanal som det skulle gå att lyssna på vid några busshållplatser. Vid de här busshållplatserna skulle vi också vilja vända på bänkarna, så att människor skulle sitta mitt emot varandra, säger Ingrid Berg, en av studenterna.

– Vi vill, via radioprogrammet, bidra till att skapa en känsla av gemenskap, om än bara för en morgon. Vi vill bidra till inspiration i vardagen och skapa en växelverkan mellan människor och platser i staden, säger Julia Chronholm.

Leonora Larsen och Petter Olofsson medverkade också i projektgruppen som producerade Radio Rosenhem.

Ljus på Seved
Ett annat studentprojekt valde att fokusera på Seved och Södra Sofielund. Louise Eriksson, Mattis Andersson, Julia Nygren och Maximilian Ehrling valde att arbeta med interaktiva ljuskonstellationer, för att skapa en känsla av trygghet och samhörighet. Ett av förslagen är en manipulerad och sensorstyrd bild i en gångtunnel. Tanken är att figuren på den manipulerade bilden ska agera sällskap till personer som passerar i mörkret.

– Vi har också arbetat med färgklot som skulle kunna ligga i Heleneholmsparken. Via kloten skulle vi vilja framhäva hur människor mår i ett område, vilket tydligt går att visa via färger som var och en skulle representera en känsla. Rött för arg, grönt för harmoni och så vidare. Via en app skulle de som passerar kunna gå in och rösta på en färg. På kvällen skulle sedan Sevedstornet tändas upp med den färg som fått flest röster för dagen. Vilket i sin tur skulle väcka frågor: vad gör människorna arga, glada eller harmoniska? Vi ville på detta sätt skapa dialog och låta röster få höras eller, som i detta fall, färgas, säger Louise Eriksson.

Gruppen har arbetat fram fler förslag, alla med koppling till ljus och med ambitionen att lyfta Seved som område.

Grön energi och hälsa
En tredje grupp valde att satsa på grön energi och hälsa. Joachim Sandberg berättar lite om gruppens arbete.
– Vi bestämde oss för att skapa ett stråk genom Pildammsparken som skulle innehålla olika sätt att generera energi till parken, staden eller besökarna. Det finns en teknik med gångplattor som fungerar som energialstrare, som vi ville lägga ut, antingen separat eller i kombination med skulpturala träningsredskap, säger Joachim Sandberg.

I samband med träning skulle de här ”stationerna” skapa energi, som senare skulle kunna lysa upp parken eller ladda mobiltelefoner. Joachim fortsätter berätta:

– Vi har gjort ett förslag på hur de här energiskulpturerna skulle kunna vara designade. Genom mänsklig påverkan skulle de generera ström och samtidigt öka parkbesökarnas hälsa. Det vore fantastiskt om gymkulturen kunde bidra till att generera energi.

Gruppens ambition är att skapa ett mer lekfullt tränande på parkens gym och fria ytor, som i sin tur skulle kunna generera el och därmed belysa parken. Vad sägs till exempel om upplysta gym-redskap eller lysande trappsteg som skapat sin egen ström vid välbesökta Pildammsteatern?

Utöver Joachim Sandberg har Sandra Henningsson och Marie Stjernfeldt ingått i projektgruppen.

Lotta Solding

FacebookFacebook