Belgiskt forskningsteam på besök i Malmö

Hur är det att leva och ”samexistera” i ett bostadsområde som förändras? Tre belgiska forskare med fokus på just den frågan, från Institutionen för socialt arbete vid högskolan i Ghent, besökte nyligen Malmö. Syftet med resan var dels att berätta om den egna forskningen, dels att lära mer om hur Malmö stad tacklat liknande problem.

De tre gästande forskarna, Tine Vanthuyne, Greet De Brauwere och An Lescrauwaet, fick under sitt Malmöbesök bland annat möjlighet att besöka Sofielund, under guidning av Jonas Alwall från Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. De fick också möta Hjalmar Falck, anställd av Malmö stad för att leda Fastighetsägare Sofielund; en sammanslutning av ett antal fastighetsägare i Sofielund som arbetar tillsammans för att stärka och utveckla området. Med under besöket var också tre av ISU:s gränsgångare: Joakim Nordqvist (från både Malmö stad och Malmö universitet), Fiona Winders (från Malmö stad) och Pernilla Ouis (från Malmö universitet).

De belgiska forskarna arbetar med att utveckla ett verktyg som ska användas för att involvera gamla och nya invånare i områden under utveckling. De vill underlätta för människor att leva tillsammans på ett positivt sätt och vara med och stärka ett mer demokratiskt samhälle. Under Malmöbesöket berättade de om ett pilotprojekt de utfört i området Rabot i Ghent, med bebyggelse från 1800-talet, präglat av småhus, social housing, fattigdom och människor med blandad bakgrund. Intill Rabot har ett nytt bostadsområde nyligen byggts upp, Tondelier.

– Vi vill påverka genom att ”göra”. Under vår forskning har vi försökt analysera området på ett mer statistiskt och teoretiskt plan, men vi har också genomfört ”samtalspromenader” och intervjuer med människor som bott i området länge, haft ”happenings” ute i området, besökt och samtalat/promenerat med nyinflyttade och också skapat möten mellan gamla och nya invånare, berättade Greet De Brauwere.

Verktyg för samexistens
Fältstudierna är nu avslutade och sammanställning pågår. Samtidigt ska forskarna ta fram ett verktyg för hur samexistens i den här typen av områden kan underlättas. I forskningen ingår att också att besöka och ta del av andra länders och städers sätt att lösa liknande problem, där besöket i Malmö ingick.

De tre forskarna lyssnade intresserat när Hjalmar Falck beskrev det långsiktiga arbetar med att lyfta området Sofielund. Under namnet Fastighetsägare Sofielund, med Hjalmar Falck i spetsen, pågår sedan några år ett brett och engagerat arbete med att både stärka och lyfta området och dess invånare. Ett av de första stegen i satsningen var att ställa höga och tuffa krav på de fastighetsägare som inte ”sköter sig”.

– Vi ville tidigt sända en signal till fastighetsägarna att det inte är någon idé att fortsätta att missköta sig här i Sofielund, för det tolererar vi inte. En annan framgångsfaktor för oss är att vi arbetar tillsammans på bred front med såväl näringsliv, civilsamhället, invånarna som staden. Och vi arbetar på lång sikt. Att få Sofielund på fötter är ingen ”quick fix”. Vi arbetar i vad vi kallar en BID-process, som står för boende, integration och delaktighet. Det finns fyra andra liknande processer i Sverige: tre i Stockholm och en i Göteborg. Allihop i så kallat särskilt utsatta områden, sa Hjalmar Falck.

Gemensam utveckling av Sofielund
De fastighetsägare som gått ihop under flaggan Fastighetsägare Sofielund lägger varje år en ansenlig summa pengar var, som totalt uppgår till ungefär en miljon kronor. De pengarna används för gemensam utveckling av Sofielund. Följeforskning av vad som sker pågår också; dels från Institutionen för urbana studier och dels från Institutionen för kriminologi, båda vid Malmö universitet.

Sedan satsningen kring Sofielund inleddes har kriminaliteten minskat och området utvecklats till en både renare, tryggare och säkrare plats. Nu diskuteras till och med nyproduktion inom Sofielund, vilket knappt var tänkbart för bara fem-sex år sedan.

Innan forskarna återvände till Belgien hann de även med ett besök i Lindängen, under Fiona Winders ledning.

Lotta Solding

FacebookFacebook