Samarbete mellan stad och universitet – i Malmö och i Kapstaden

Den 14 september 2018 gästades ISU av en grupp representanter från African Centre for Cities, vid University of Cape Town. Mötet gav tillfälle till utifrån-input om ISU:s pågående och framåtblickande utvecklingsarbete.

Liksom ISU arbetar kollegorna i Kapstaden för att utöka och realisera synergier mellan praktik och akademi. Tillsammans med dem förde vi samtal såväl om likheterna i våra uppdrag som om de kontextuella skillnaderna utifrån institutionell, samhällelig och geografisk hemvist.

Det Formas- och KFSK-stödda initiativet ”När kommuner sätter forskningsagendan”, som bland annat omfattar Malmö stad och Malmö universitet, presenterades också vid mötet. Initiativet möjliggör samproduktion, genom att låta kommunanställda genomgå en formell forskarutbildning på deltid medan de fortsätter att också verka på sin ordinarie arbetsplats. Denna satsning kan jämföras med erfarenheter från Kapstaden av ”inbäddade forskare”; det vill säga universitetsanställda som tjänstgör på deltid inom kommunen.

Sammantaget kan de olika ansatserna i Malmö och Kapstaden ge värdefulla insikter om förutsättningar och hinder för etableringen av det mellanrum som kommun och universitet behöver, när de ska samskapa och samtidigt vidmakthålla integritet och legitimitet för sina skilda uppdrag och roller.

Joakim Nordqvist, gränsgångare ISU

 

FacebookFacebook