ISUs projektledare på SIRens årsmöte

Jag åkte till Stockholm för att delta på SIRens årsmöte som hölls på anrika Kungliga Tekniska Högskolan. Det var en inspirerande miljö att röra sig i och de två heldagarna var väldigt spännande och innehållsrika. På plats var forskare, fastighetsbolag, Boverket, bygg-och arkitektföretag. SIRen – Sustainable Integrated Renovation är en transdisciplinär forskningsmiljö som arbetar med helhetssyn … Läs mer

Karin Staffansson Pauli gästbloggar: Fastighetsbranschen – en bransch i förändring

Jag har arbetat som lektor i Fastighetsvetenskap sedan september 2015 men som adjunkt på Malmö högskola sedan 1998. Jag disputerade år 2014 och min avhandling handlar om genusstrukturer i fastighetsbranschen. Jag var med och tog fram programmet i Fastighetsföretagande som startade 1998, Fastighetsmäklarprogrammet som startade 1999 och föreningen Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF) som startade år … Läs mer

Nya gränsgångare på ISU

Nu är alla nya gränsgångare på plats. Från Malmö högskola har vi representanter från institutionerna Urbana studier och K3 och från Malmö stad har vi representanter från Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och Kulturförvaltningen, där två personer delar på en gränsgångartjänst. Men vad är egentligen en gränsgångare och vad gör dem? En gränsgångare är, som titeln avslöjar, en … Läs mer

Vårens Urbanstrategiska forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring hållbar stadsutveckling. Fredagen den 22 april hölls ett forum på Kommendanthuset. På forumet presenterade kollegor från Malmö högskola och Malmö stad pågående projekt, tankar och idéer. Under förmiddagen hölls sju spännande och … Läs mer