Urbanstrategiskt forum 28 oktober

Det börjar bli en uppskattad tradition att ISU arrangerar sina Urbanstrategiska forum och så också denna gång. 35 personer från Malmö högskola och Malmö stad samlades och efter gemensam lunch och kort lära-känna-varandra-mingel drogs presentationerna igång. Tanken med Urbanstrategiskt forum är att lyfta aktuella ämnen som är på gång inom staden och högskolan i form … Läs mer

Är kulturen avgörande för en hållbar stadsutveckling?

Kultur har sedan några år tillbaka diskuterats som en möjlig fjärde dimension i hållbar utveckling som komplement till de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. För mig framstår kultur inte bara vara en viktig ”dimension” utan helt avgörande för de val vi behöver göra idag. Till exempel valet mellan att ställa om våra samhällen så att … Läs mer

Film om Levande Malmö

                    Kommission för ett socialt hållbart Malmö hade i sin slutrapport pekat på Malmös sociala klyftor och på det faktum att klyftorna inte minskade, utan snarare tvärtom. Samtidigt antogs Malmös Översiktsplan som förespråkar en grön, tät och blandad stad. Dessa två dokument föranledde kommunfullmäktige att avsätta medel till … Läs mer

Halvdag på ISU – forskning och praktik kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Det var en välbesökt förmiddag med talare från hela landet och samhällets alla sektorer, som samlats för att diskutera social hållbarhet och samhällsutveckling. Arrangemanget var en samproduktion mellan ISU, Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF), Fastighetsägarna Sofielund och som en del av ISUs uppdrag inom SIRen (Sustainable Integrated Renovation). Syftet med dagen var att länka samman personer … Läs mer