Cykelstrategi för Skåne

Under 2015-2016 har Region Skåne tagit fram ett remissförslag till Cykelstrategi för Skåne, underlaget har skickats ut på remiss och fram till den 14 oktober kan yttranden lämnas. Projektledare Johan Raustorp från Region Skåne berättade om bakgrund och innehållet i strategin, på ett frukostseminarium den 13 september. Cykelstrategin tar avstamp i övriga regionala strategier (Skånes … Läs mer

Mistra Urban Futures nya plattform i Skåne

Nu har etableringen av forskningscentret Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång. På ISUs frukostseminarium kom verksamhetsledare Magnus Johansson, universitetslektor på Malmö högskola, för att berätta vad plattformen kommer att ta sig an för utmaningar. Skåneplattformen är initialt finansierad till 2019 och bakom satsningen står förutom Malmö högskola, även Lunds Universitet, SLU Alnarp, Malmö stad och … Läs mer