BLOGG

Se filmerna från ISU Urban Research Day 2016

Under ISU Urban Research Day 2016 (Urbanforskningens dag) hade ISU förmånen att samarbete med studenter från Rörlig bild och webcasting på Malmö högskola. Det fantastiska filmteamet livestreamade dialogseminarium och rundabords-samtal och har därefter klippt ihop...

Livestreaming: ISU-frukostseminarium, 7 dec kl. 8.30

Varmt välkomna till ISU frukostseminarium som denna gång arrangeras inom ramen för SIRen Abolfazl Farahani, Chalmers, avdelningen för installationsteknik presenterar sitt licentiatprojekt “Maintenance, renovation and energy efficiency, in the Swedish rental housing...

Urbanstrategiskt forum 28 oktober

Det börjar bli en uppskattad tradition att ISU arrangerar sina Urbanstrategiska forum och så också denna gång. 35 personer från Malmö högskola och Malmö stad samlades och efter gemensam lunch och kort lära-känna-varandra-mingel drogs presentationerna igång. Tanken med...

Är kulturen avgörande för en hållbar stadsutveckling?

Kultur har sedan några år tillbaka diskuterats som en möjlig fjärde dimension i hållbar utveckling som komplement till de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. För mig framstår kultur inte bara vara en viktig ”dimension” utan helt avgörande för de val vi...

Film om Levande Malmö

                    Kommission för ett socialt hållbart Malmö hade i sin slutrapport pekat på Malmös sociala klyftor och på det faktum att klyftorna inte minskade, utan snarare tvärtom. Samtidigt antogs Malmös...

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015-2016 har Region Skåne tagit fram ett remissförslag till Cykelstrategi för Skåne, underlaget har skickats ut på remiss och fram till den 14 oktober kan yttranden lämnas. Projektledare Johan Raustorp från Region Skåne berättade om bakgrund och innehållet i...

Mistra Urban Futures nya plattform i Skåne

Nu har etableringen av forskningscentret Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång. På ISUs frukostseminarium kom verksamhetsledare Magnus Johansson, universitetslektor på Malmö högskola, för att berätta vad plattformen kommer att ta sig an för utmaningar....

ISUs projektledare på SIRens årsmöte

Jag åkte till Stockholm för att delta på SIRens årsmöte som hölls på anrika Kungliga Tekniska Högskolan. Det var en inspirerande miljö att röra sig i och de två heldagarna var väldigt spännande och innehållsrika. På plats var forskare, fastighetsbolag, Boverket,...