Byggnaders kulturhistoriska värden kan vara en tillgång

Den 2 maj arrangerade ISU ett frukostmöte som ställde frågan om kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan vara en tillgång för hållbar utveckling. Dennis Axelsson, numera chef för Stadsutvecklingsenheten i Göteborgs stad, berättade om en inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Halland.           Paulina de Vries, Birgitta Vitestam-Blomqvist (gränsgångare på ISU) och Dennis Axelsson. … Läs mer

Frukostmöte: Att bygga för en hållbar stad

Den 13 april arrangerade ISU ett frukostmöte i Miljöförvaltningens lokaler på Bergsgatan. Där fick vi lära mer om det första året med Malmö stads miljöbyggstrategi. Vi fick också ta del av några hållbarhetsreflektioner efter byggarbetsplatsbesök, från studenter som läser utbildningsprogrammet Fastighetsföretagande på Malmö universitet. ISUs gränsgångare Joakim Nordqvist inledde och presenterade morgonens program och talare. … Läs mer

Hållbar renovering – hur får vi det att hända?

Birgitta Vitestam-Blomqvist, en av ISU:s gränsgångare, var nyligen på Renoveringsdagen i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nationellt Renoveringscentrum, som stödjer byggsektorn i arbetet med att uppnå effektiva och hållbara renoveringsprocesser. Bristen på kunskap och arbetskraft inom just renovering var en av dagens stora frågor. Varför valde du att åka på konferensen? – Som kontaktperson för forskningsnätverket … Läs mer