Studentuppdrag: Skapa gemenskap i Malmö

Under våren har en grupp studenter varit kittet i ett samarbete mellan ISU, miljöförvaltningen på Malmö stad och Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Via kursen Kulturproduktion inom det sceniska området har studenterna vidareutvecklat Malmö stads koncept hållbarhetsvandring, för att få fler i staden att känna gemenskap. Målet för samarbetet har varit … Läs mer

Byggnaders kulturhistoriska värden kan vara en tillgång

Den 2 maj arrangerade ISU ett frukostmöte som ställde frågan om kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan vara en tillgång för hållbar utveckling. Dennis Axelsson, numera chef för Stadsutvecklingsenheten i Göteborgs stad, berättade om en inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Halland.           Paulina de Vries, Birgitta Vitestam-Blomqvist (gränsgångare på ISU) och Dennis Axelsson. … Läs mer