”Det finns många bra skäl att uppmuntra tillfällig användning”

Den 22 maj arrangerade ISU ett seminarium med rubriken ”Möjligheter och fallgropar i tillfällig användning av platser”. Peter Parker på Malmö universitet var en av talarna och här berättar han lite mer om fenomenet. Hur blev du intresserad av tillfällig användning av platser? – För några år sedan besökte jag en plats som användes tillfälligt, … Läs mer

Kan kulturen vara som dressingen i salladen?

Vilken roll kan kultur spela i ett hållbart Malmö? Kan kulturen vara ett sätt att organisera stadens verksamheter, skapa överraskande nya uttryck där medborgarna kan mötas och upptäcka varandra? Nästa år ska en studie undersöka malmöbornas inställning till kultur; den 1 juni arrangerade ISU en workshop för att få input till satsningen. – Kan kultur … Läs mer

Studentuppdrag: Skapa gemenskap i Malmö

Under våren har en grupp studenter varit kittet i ett samarbete mellan ISU, miljöförvaltningen på Malmö stad och Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Via kursen Kulturproduktion inom det sceniska området har studenterna vidareutvecklat Malmö stads koncept hållbarhetsvandring, för att få fler i staden att känna gemenskap. Målet för samarbetet har varit … Läs mer

Byggnaders kulturhistoriska värden kan vara en tillgång

Den 2 maj arrangerade ISU ett frukostmöte som ställde frågan om kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan vara en tillgång för hållbar utveckling. Dennis Axelsson, numera chef för Stadsutvecklingsenheten i Göteborgs stad, berättade om en inventering av kulturhistorisk bebyggelse i Halland.           Paulina de Vries, Birgitta Vitestam-Blomqvist (gränsgångare på ISU) och Dennis Axelsson. … Läs mer