Hållbar renovering – hur får vi det att hända?

Birgitta Vitestam-Blomqvist, en av ISU:s gränsgångare, var nyligen på Renoveringsdagen i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nationellt Renoveringscentrum, som stödjer byggsektorn i arbetet med att uppnå effektiva och hållbara renoveringsprocesser. Bristen på kunskap och arbetskraft inom just renovering var en av dagens stora frågor. Varför valde du att åka på konferensen? – Som kontaktperson för forskningsnätverket … Läs mer

Ny gränsgångare: Ulrika Hybrant från Malmö stad

Ulrika Hybrant arbetar som evenemangssekreterare inom Kulturförvaltningen på Malmö stad och är ISU: s nyaste gränsgångare. Hon arbetar främst med att skapa liv och rörelse i Kirsebergs fritids- och kulturhus, men är även med och planerar och marknadsför andra evenemang i Malmö. Kopplingen till ISU ligger i hennes engagemang i projektet StickUt Malmö. – 30 … Läs mer