Samarbete mellan stad och universitet – i Malmö och i Kapstaden

Den 14 september 2018 gästades ISU av en grupp representanter från African Centre for Cities, vid University of Cape Town. Mötet gav tillfälle till utifrån-input om ISU:s pågående och framåtblickande utvecklingsarbete. Liksom ISU arbetar kollegorna i Kapstaden för att utöka och realisera synergier mellan praktik och akademi. Tillsammans med dem förde vi samtal såväl om … Läs mer

Hur skapar vi inkluderande offentliga rum?

ISU har tagit fram en rapport om hur tjänstepersoner och forskare kan främja inkluderande offentliga rum. Frågan har diskuterats under åtta månader i en forskningscirkel, inom ramen för ISUs arbete. Vi ställer några frågor till Jonna Sandin Larkander från Malmö stad, som skrivit rapporten tillsammans med Pernilla Ouis från Malmö universitet. Varför startade ni en … Läs mer

Belgiskt forskningsteam på besök i Malmö

Hur är det att leva och ”samexistera” i ett bostadsområde som förändras? Tre belgiska forskare med fokus på just den frågan, från Institutionen för socialt arbete vid högskolan i Ghent, besökte nyligen Malmö. Syftet med resan var dels att berätta om den egna forskningen, dels att lära mer om hur Malmö stad tacklat liknande problem. … Läs mer