Karin Staffansson Pauli gästbloggar: Fastighetsbranschen – en bransch i förändring

Jag har arbetat som lektor i Fastighetsvetenskap sedan september 2015 men som adjunkt på Malmö högskola sedan 1998. Jag disputerade år 2014 och min avhandling handlar om genusstrukturer i fastighetsbranschen. Jag var med och tog fram programmet i Fastighetsföretagande som startade 1998, Fastighetsmäklarprogrammet som startade 1999 och föreningen Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF) som startade år … Läs mer

Karin Book gästbloggar: Spontan fysisk aktivitet är en viktig byggsten i den hållbara staden

Jag har arbetat som lektor i idrottsvetenskap i cirka tio år. I grunden är jag kulturgeograf, eller mer specifikt urbangeograf. Mycket av min forskning ligger i skärningspunkten mellan urbangeografi och idrottsvetenskap. Jag forskar bland annat om hur städers fysiska utformning påverkar möjligheterna till fysisk aktivitet och hur olika idrottsrelaterade strategier, såsom att arrangera idrottsevenemang och … Läs mer