Stadsbyggandets dag i Malmö

”Urbana gemenskaper – stadsutveckling ur ett invånarperspektiv” Fredagen den 1 september 2017 var det Stadsbyggandets dag i Malmö. Temat Urbana gemenskaper hade lockat inte mindre än 300 personer till Malmö Börshus för att lyssna till kompetenta...

Summering från ISUs frukostseminarium den 17 maj

Den 17 maj 2017 bjöd ISU in till frukostseminarium med titeln: Malmös kulturpolitiska resa 1990 – 2030 Frukostseminariet hade planerats av de ISUs Gränsgångare som verkar inom kulturuppdraget som led i ett större projekt att lokalt undersöka attityder till...

Summering från ISUs Frukostseminarium 27 april

  Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn och arkitekt och projektledare Anna Modin från Stadsbyggnadskontoret i Malmö gästade den 27 april ISU och Form/Design Center för att presentera det pågående arbetet  med Arkitekturstaden Malmö. Frukostseminariet var ett...