ISU – podcast: kultur och hållbarhet

Inom ramen för Kulturuppdraget spelade ISU in en podcast i samverkan med MEDEA VOX: ”Culture and Sustainability”. Clara Norell, ISU verksamhetsledare intervjuade Jordi Pascual, koordinator Culture UCLG/koordinator Culture CGLU och Asko Kauppinen,...

Livestreaming: ISU-frukostseminarium, 7 dec kl. 8.30

Varmt välkomna till ISU frukostseminarium som denna gång arrangeras inom ramen för SIRen Abolfazl Farahani, Chalmers, avdelningen för installationsteknik presenterar sitt licentiatprojekt “Maintenance, renovation and energy efficiency, in the Swedish rental housing...

Urbanstrategiskt forum 28 oktober

Det börjar bli en uppskattad tradition att ISU arrangerar sina Urbanstrategiska forum och så också denna gång. 35 personer från Malmö högskola och Malmö stad samlades och efter gemensam lunch och kort lära-känna-varandra-mingel drogs presentationerna igång. Tanken med...

Är kulturen avgörande för en hållbar stadsutveckling?

Kultur har sedan några år tillbaka diskuterats som en möjlig fjärde dimension i hållbar utveckling som komplement till de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. För mig framstår kultur inte bara vara en viktig ”dimension” utan helt avgörande för de val vi...