Hur mäter vi samhällseffekter?

Många pratar om vikten av att mäta samhällseffekter. Men hur går det till, i praktiken? Frågan diskuterades på höstens avslutande seminarium i serien Crossing Borders, som ägde rum på Social Innovation Summit. Camilla Backström från Mötesplats Social Innovation hälsade alla välkomna och bjöd upp dagens första gäst på scenen: Tris Lumley från den Londonbaserade tankesmedjan … Läs mer

Co-labs skapar samhällsförändring

Torsdag den 22 oktober arrangerades höstens andra träff i seminarieserien Crossing Borders. Under rubriken ”Co-lab som verktyg för att tackla komplexa samhällsproblem” belystes några exempel på designdriven innovation och co-labs i Malmö. Eftermiddagen inleddes av Per-Anders Hillgren (designforskare från Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola) som berättade om designprocesser och designlabb. Han nämnde bland annat … Läs mer

Uppsatssamarbete genom ISU

Varje år förmedlar ISU kontakter för att upprätta uppsatssamarbete. Hittills i år är 19 examensarbeten färdiga och godkända. Tre av dessa presenterades i Stadshuset. En viktig del i ISUs uppdrag är att mäkla kontakter och kunskap mellan Malmö stad och Malmö högskola. Det gör ISU bland annat genom att förmedla kontakter så att studenter på Malmö … Läs mer

Fullspäckad höst och ny hemsida

Vår vision är att Malmö ska bli världsledande inom hållbar stadsutveckling. För att arbeta mot den visionen finns det inga genvägar. Vi måste samarbeta och skapa förutsättningar för det, vilket är själva kärnan och hjärtat i det ISU gör. Vi pratar ofta samverkan; bygga kunskapsallianser mellan akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. I grund och botten handlar … Läs mer