Vårens Urbanstrategiska forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring hållbar stadsutveckling. Fredagen den 22 april hölls ett forum på Kommendanthuset. På forumet presenterade kollegor från Malmö högskola och Malmö stad pågående projekt, tankar och idéer. Under förmiddagen hölls sju spännande och … Läs mer

ISU arrangerade Urbanstrategiskt forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring stadsutvecklingsfrågor. Fredagen den 23 oktober hölls ett forum på Kommendanthuset. På forumet presenterade kollegor från Malmö högskola och Malmö stad pågående projekt, tankar och idéer. På förmiddagen hölls sex spännande och … Läs mer