Vårens Urbanstrategiska forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring hållbar stadsutveckling. Fredagen den 22 april hölls ett forum på Kommendanthuset. På forumet...

ISU arrangerade Urbanstrategiskt forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring stadsutvecklingsfrågor. Fredagen den 23 oktober hölls ett forum på Kommendanthuset. På forumet...