ISU Team

ISUs team består av kansli och gränsgångare. Gränsgångare är en roll inom ISU för personer med unik kompetens inom stad eller högskola. Genom ISU arbetar gränsgångarna gränsöverskridande och diskuterar, initierar och driver samverkansprojekt till gagn för både stad och högskola. Gränsgångare och kansli arbetar tillsammans på bred front med hållbar stadsutveckling. Skulle du vilja komma i kontakt med ISU går det bra att maila oss på info@isumalmo.se vi är ständigt intresserade av att bredda våra nätverk och samverka.

Kansli

Pernilla Ouis

Vik. verksamhetssamordnare
Docent, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle,
Malmö universitet
040-665 77 89
pernilla.ouis@mau.se

Gränsgångare

Helen Nilsson

Projektledare, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
070-991 59 05
helen.nilsson2@malmo.se

Joakim Nordqvist

Klimatstrateg, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
070-846 87 73
joakim.nordqvist@malmo.se

Jonna Sandin Larkander

Samhällsplanerare, Strategiavdelningen,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
040-34 22 66
jonna.landin.larkander@malmo.se

Philip Tanimura

Samhällsplanerare, Strategiavdelningen,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
040-34 22 70
philip.tanimura@malmo.se

Ulrika Hybrant

Evenemangssekreterare,
Kulturförvaltningen, Malmö stad
076 – 814 18 68
ulrika.hybrant@malmo.se

Fiona Winders

Utvecklingssamordnare
Kulturförvaltningen, Malmö stad
076-633 89 41
fiona.winders@malmo.se

Jesper Magnusson

Universitetsadjunkt, Urbana studier,
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
jesper.magnusson@mau.se

Birgitta Vitestam-Blomqvist

Universitetsadjunkt, Urbana studier,
Fakulteten för kultur och samhälle,
Malmö universitet
040-665 76 13
birgitta.vitestam-blomqvist@mau.se

Staffan Schmidt

Universitetslektor,
Konst, kultur och kommunikation (K3),
Fakulteten för Kultur och samhälle,
Malmö universitet
040-665 87 25
staffan.schmidt@mau.se