ISU Team

ISUs team består av kansli och gränsgångare. Gränsgångare är en roll inom ISU för personer med unik kompetens inom stad eller högskola. Genom ISU arbetar gränsgångarna gränsöverskridande och diskuterar, initierar och driver samverkansprojekt till gagn för både stad och högskola. Gränsgångare och kansli arbetar tillsammans på bred front med hållbar stadsutveckling. Skulle du vilja komma i kontakt med ISU går det bra att maila oss på info@isumalmo.se vi är ständigt intresserade av att bredda våra nätverk och samverka.

Kansli

 

Clara Norell

Verksamhetsledare
073-063 02 32
clara@isumalmo.se
clara.norell@mah.se

 

Maja D Manner

Konsultande kommunikationsstrateg
070-464 67 26
maja@isumalmo.se


Gränsgångare

Pernilla Ouis

Gränsgångare

Docent på Hälsa och samhälle
Malmö högskola
040-665 77 89
pernilla.ouis@mah.se

Helen Nilsson

Gränsgångare

Projektledare på Miljöförvaltningen
Malmö stad
0709 915 905
helen.nilsson2@malmo.se

Jonna Sandin Larkander

Gränsgångare

Planeringssekreterare på Strategiavdelningen, SBK
Malmö stad
040-342266
Jonna.Sandin.Larkander@malmo.se

Linda Johansson

Gränsgångare

Projektledare på Kulturförvaltningen
Malmö stad
0768 50 28 80
linda.johansson@malmo.se

Birgitta Vitestam-Blomqvist

Gränsgångare

Universitetsadjunkt på Urbana studier,
Malmö högskola
040-66 576 13
birgitta.vitestam-blomqvist@mah.se

Joakim Nordqvist

Gränsgångare

Klimatstrateg
Miljöförvaltningen
0708-468 773
joakim.nordqvist@malmo.se

Philip Tanimura

Gränsgångare

Samhällsplanerare på Strategiavdelningen, SBK
Malmö stad
040-342270
philip.tanimura@malmo.se

Staffan Schmidt

Gränsgångare

Universitetslektor på K3 (konst, kultur, kommunikation)
Malmö högskola
040-66 587 25
staffan.schmidt@mah.se

Fiona Winders

Gränsgångare

Utvecklingssamordnare
Kulturförvaltningen
076-6338941
fiona.winders@malmo.se

 

Jesper Magnusson 

Gränsgångare

Universitetsadjunkt
Urbana Studier

jesper.magnusson@mah.se