ISU Team

ISU:s team består av kansli och gränsgångare. Genom ISU arbetar gränsgångarna gränsöverskridande och diskuterar, initierar och driver samverkansprojekt till gagn för både staden och universitetet. På den här sidan hittar du våra kontaktuppgifter.

Kansli

Linda Lill

Föreståndare
Lektor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle
Malmö universitet
040 – 665 77 73
linda.lill@mau.se

Gränsgångare

Joakim Nordqvist

Klimatstrateg, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
070-846 87 73
joakim.nordqvist@malmo.se

Jonna Sandin Larkander

Samhällsplanerare, Strategiavdelningen,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
040-34 22 66
jonna.sandin.larkander@malmo.se

Fiona Winders

Utvecklingssamordnare
Kulturförvaltningen, Malmö stad
076-633 89 41
fiona.winders@malmo.se


Ulrika Hybrant

Evenemangssekreterare,
Kulturförvaltningen, Malmö stad
076 – 814 18 68
ulrika.hybrant@malmo.se

Pernilla Ouis

Vik. verksamhetssamordnare
Docent, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle,
Malmö universitet
040-665 77 89
pernilla.ouis@mau.se

Birgitta Vitestam-Blomqvist

Universitetsadjunkt, Urbana studier,
Fakulteten för kultur och samhälle,
Malmö universitet
040-665 76 13
birgitta.vitestam-blomqvist@mau.se

Staffan Schmidt

Universitetslektor,
Konst, kultur och kommunikation (K3),
Fakulteten för Kultur och samhälle,
Malmö universitet
040-665 87 25
staffan.schmidt@mau.se