Kulturuppdraget

”Att pröva kulturen som en fjärde dimension för en hållbar stadsutveckling”.

Workshop-kulturuppdraget

Redan 2009 började man i Malmö stad diskutera vilken roll kultur kan spela för en hållbar
stadsutveckling. På global nivå började man ungefär samtidigt att diskutera huruvida kultur skulle bli
en fjärde dimension av hållbar utveckling.

2010 tilldelades ISU ekonomiska medel i syfte att pröva kulturens roll för en hållbar stadsutveckling i Malmö. Det var ett ettårigt uppdrag där man från ISUs sida identifierade två case där prövandet kunde ske. Det ena var Norra Sorgenfri, Malmös äldsta industriområde, en till synes bortglömd plats men med en stor mängd aktiva kulturaktörer. Det andra caset var Malmö Museer där man bland annat tittade på vilken roll museet kunde spela som aktiv samhällsaktör samt vad en förnyad roll kunde innebära för en väletablerad kulturinstitution. Under uppdragsåret involverade ISU ett stort antal aktörer, såväl från Malmö stads organisation som externa, för att se vilken roll kultur kunde spela.

2012 beslutades det att omvandla uppdraget, från tidsbegränsat till permanent. I och med detta valde ISU att fortsätta arbeta med uppdraget i nära samverkan med Kulturförvaltningen och K3 på Malmö universitet. Under åren har ett stort antal seminarier, workshops, uppsatssamarbeten med mera genomförts. Under åren har även Kulturperspektiven blivit en självklar del i Malmös olika stadsutvecklingsprojekt.

2015 genomförde Kulturförvaltningen och ISU en ansökan till UCLG (FN) om att bli Leading City inom Agenda 21 for Culture, detta efter uppmuntran från UCLGs sida då de uppmärksammat Malmös arbete. I hård konkurrens blev Malmö, 2016-2017, utvalt till global Leading City inom området kultur och hållbar utveckling.

Därmed har vi fått ett kvitto på att den resa vi påbörjade 2009 har gett utdelning. Det prövande och ifrågasättande arbetssättet från 2010 har idag övergått till ett implementerande och fortsatt nyfiket utforskande och resan har bara börjat. Läs vidare hur vi arbetar med kulturuppdraget 2017-2018.