Kunskapsseminariet Program

PROGRAM FÖRMIDDAG

08.30 – 09.00 KAFFE OCH REGISTRERING

Registrering och kaffe sker i trappan innan dagen inleds i Rum: Mega.

09.00 VÄLKOMNA 

Charlotte Ahlgren Moritz, ISU styrelseordförande och vice rektor Malmö högskola hälsar välkommen.

09.05 DAGENS MODERATOR

Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist, föreläsare och moderator i Sverige och utomlands. Catarina är talesperson för klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av den internationella klimatorganisationen Our Kids´Climate.

09.10 INVIGNING

Konferensen invigs av Kerstin Åkerwall, miljödirektör, Malmö stad, Per Hillbur, pro rektor Malmö högskola och Vlora Makolli, Tjejer i förening.

09.20 KEYNOTE SESSION

HUR MAN SKAPAR EN KUNSKAPSSTAD SOM INKLUDERAR MÅNGA, SNARARE ÄN FÅ

Tim May är professor i samhällsvetenskaplig metodik och forskningschef vid Sheffield Methods Institute, University of Sheffield, Storbritannien (ges på engelska: “Forging the knowledge city for the many, not the few”). Rum: Mega

10.20 PRESENTATIONER Malmö Innovationsarena

Jenny Åström, projektledare MIA, Miljöförvaltningen Malmö stad.
Andreas Anderholm Pedersen, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad,
Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad
Jörgen Andersson, utvecklingssamordnare Framtidens hus, Malmö stad och Mina Sharifiyan, boendenätverket Gatukraft Lindängen. Rum: Mega

11.00 SESSIONER

SESSION 1: UTVECKLAS STADEN ÅT RÄTT HÅLL? – PARTNERSKAP, SAMNYTTJANDE OCH TILLIT

Medverkande: Per Larsson, lantmätare och kommundoktorand Malmö stad; Therese Jephson, samordnare FoU Kommunförbundet Skåne; Roland Zinkernagel, projektledare Malmö stad och kommundoktorand Internationella Miljöinstitutet; Joakim Nordqvist, klimatstrateg Malmö stad och adjungerad lektor och kommunforskare Malmö högskola. Rum: Mega

SESSION 2: GÅR DET INVOLVERA ALLA NÄR VI BYGGER DEN HÅLLBARA STADEN?

Medverkande: Anna Seravalli, universitetslektor på K3 Malmö högskola; Jörgen Andersson, projektledare Malmö stad och Ida Nord, Malmö Innovationsarena, miljöförvaltningen Malmö stad; Mina Sharifiyan, boendenätverket Gatukraft Lindängen. Rum: View

SESSION 3: KAN MALMÖ BYGGAS MER KLIMATSMART OCH SOCIALT HÅLLBART OM VI BYGGER UPPÅT

Medverkande: Andreas Holmgren, ordförande i Hållbart Byggande i Syd; Per-Arne Nilsson, avdelningschef Miljöförvaltningen Malmö stad; Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon AB. Rum: Act/Create/Explore

12.00 LUNCH

Lunchen serveras på STUDIO och vi bjuder även på:

Gaming the Real City: Genom att använda spelet Minecraft har olika fokusgrupper fått bygga egna stadsdelar och komma med tankar och idéer hur hus, gator och kontor byggs mest effektivt för alla som bor i ett specifikt område. Området är en del av Nyhamnen, där både boende, butik och kontor ska samsas. Allt är tillåtet och bara fantasin (och vattnet…) sätter gränser i utformning och idéer.

Straighten up Smart: Ett rakryggat hälsoprogram som uppmärksammar effekterna av vår skärmtid. Skapat av Teres Arvidsson & Annette Adolvsson.

PROGRAM EFTERMIDDAG

13.00 KEYNOTE SESSION

Zako, artist från Malmö framför låten “Krigare” ackompanjerad av Huy Duc Nguyen på piano.

OM TILLIT OCH HUR VI KAN HA FÖRMÅGAN ATT VARA I FÖRÄNDRING OCH BÄTTRE MÖTA UTMANINGAR VI STÅR INFÖR

Stina Balkfors, Tillitsverket, erbjuder en interaktiv föreläsning om hur vi kan finna framtidens lösningar med hjälp av skapande, kreativitet och samverkan. Vad innebär tillit, för mig och i relation till andra? Hur kan vi skapa förändring utan förändrade yttre förutsättningar? Rum: Mega

14.00 SESSIONER

SESSION 4: ENGAGEMANGETS FÖRMÅGA ATT SKAPA FÖRÄNDRING I DET FYSISKA RUMMET

Medverkande: Märta Stenevi, kommunalråd (MP) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden; Clara Norell, verksamhetsledare ISU; Pernilla Ouis, docent i Hälsa och Samhälle Malmö högskola och ISU gränsgångare; Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings; Camilla Wieslander, vd Skanska Öresund; Emma Estborn, affärsstrateg InUse; Ellen Stenholm, head architect InUse; Danielle Ehrlich, vd True Story Studio; Jesper Magnusson lektor i arkitektur Urbana studier Malmö högskola och ISU gränsgångare. Rum: Act/Create/Explore

SESSION 5: ALTERNATIVA FINANSERINGSMODELLER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Medverkande: Andreas Anderholm Pedersen, projektledare Malmö stad; Fredrik Björk, universitetsadjunkt Malmö högskola; Nils Phillips, projektledare Centrum för Publikt Entreprenörskap. Rum: View

 

SESSION 6: BYGGHERREDIALOG I SEGE PARK: HUR MOBILISERAR BYGGHERRAR OCH KOMMUN KRING HÅLLBARHET I MALMÖS NYA SPJUTSPETSPROJEKT?

Medverkande: Nora Smedby, postdoktor. Internationella Miljöinstitutet i Lund; Lina Olsson, lektor Urbana Studier, Malmö högskola; Juliet Leonette-Lidgren, miljöstrateg Miljöförvaltningen, Malmö stad. Pernilla Andersson, exploateringsingenjör Fastighetskontoret Malmö stad, Magnus Persson, affärsutvecklare för BoKlok i Skåne/Halland. Rum: Mega

SESSION 7: DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION: THE IMMERSING EXPERIENCE FROM HONG KONG

Medverkande: Yanki Lee, Co-founder of Enable Foundation, Senior Lecturer, Linnaeus university, Visiting Scholar, Malmö university. Rum: Play

15.00 FIKA

15.20 PANELDISKUSSION

HUR SAMSKAPAR VI DEN SOCIALT HÅLLBARA STADEN

Panelen består av Märta Stenevi, kommunalråd (mp) och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden: Per Hillbur, pro rektor Malmö högskola; Stina Balkfors, Tillitsverket; Nils Phillips, projektledare Centrum för Publikt Entreprenörskap; Lena Wetterskog Sjöstedt, chef Kansliet för Hållbar Utveckling och Jesper Magnusson, lektor i arkitektur Urbana studier, Malmö högskola samt ISU gränsgångare. Rum: Mega

15.50 EN HÄLSNING FRÅN MALMÖ

Nadia Jebril, Malmöprofil, programledare och journalist på Sveriges Radio.

Step-up Dance Crew & Happy Dance-Crew framför ett dansnummer samskapat särskilt efter konferensens tema, koreograferat av Frida Irave (dansare, DJ, koreograf) i samarbete med Amanda Tuvesson och Rebecca Froborg  från ABF Malmö/Lomma. Rum: Mega

16.00 PREMIÄR ISUFILM

ISU har under hösten producerat en kort film om hur Malmö stad och Malmö högskola samverkar kring hållbar stadsutveckling genom ISU. Filmen är gjord av filmbyrån Orkestern AB.

Anmäl dig här (gäller för dig som inte har anmält dig till ISU Kunskapseminarium).

17.00 URBAN DRINKS

Vi ses på gemensam After Work uppe hos Grill-Janne på STUDIO (Dryck och förtäring bekostas av var och en).