ISU KUNSKAPSSEMINARIUM

Hur samskapar vi den socialt hållbara staden?

– om hur innovation, tillit och kunskapsspridning kan skapa urbant välbefinnande

Varmt välkomna till en heldag med seminarier och djupdykning i högaktuell forskning kring hållbar stadsutveckling.

Programmet innehåller ett synliggörande av de lärdomar som vuxit fram inom Malmö Innovationsarena; projektresultat, framgångar och utmaningar. Vi diskuterar ämnesområden och kopplar på högaktuell forskning som relaterar till delprojekt och identifierade utmaningar inom Malmö Innovationsarena.

ISU Kunskapsseminarium är ett samarbetsprojekt mellan ISU, Malmö Innovationsarena, Internationella Miljöinstitutet – Lunds Universitet, SLU Alnarp och K3 – Malmö högskola.

PROGRAM

MEDVERKANDE

OM ARRANGÖRERNA

Datum: 1 december 2017

Tid: 08.30 – 17.00

Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24

Kontakt: Maria Collings, projektledare ISU                             maria.collings@mah.se  0708532930