Läsvärt

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi

Antologin om social hållbarhet har skrivits inom ramen för forskningsmiljön om hållbar integrerad renovering – SIRen. De som bidragit till antologin kommer både från akademi, institut och näringsliv och representerar olika discipliner och aktörer. Läs antologin här (6,41 MB)

Social-hållbarhet---antologi

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

I Malmö är vi bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Under flera år har vi framgångsrikt arbetat med att pröva nya miljölösningar, men nu är det dags att gå vidare. Läs miljöprogrammet här (1,20 MB).

Miljöprogram

Malmös väg mot en hållbar framtid

Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till något. Därför måste samhället inrättas så att alla behövs. Vi kräver att behövas! Läs Malmös väg mot en hållbar framtid här (19,7 MB).

Malmos-väg-mot-en-hållbar-framtid

Malmö högskola strategi 2020

Malmö högskolas strategi 2020 innehåller övergripande mål och strategier för perioden 2013-2020. Strategin utgår ifrån förändringar i omvärlden och högskolans styrkor och värderingar. 2020 kombinerar Malmö högskola sökandet efter ny kunskap med att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Läs Malmö högskolas strategi 2020 här (12,6 MB).

Malmo-hogskola-strategi-2020

Översiktsplan för Malmö

Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i. Staden ska kunna växa men med minsta möjliga påverkan på miljön. Läs Översiktsplanen för Malmö här (29,4 MB).

oversiktsplan

Malmö – hållbarhet blir verklighet

En bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU. Läs Malmö – hållbarhet blir verklighet här (7,17 MB).

hallbarhet-blir-verklighet

Hållbarhetsrapport 2015

Hållbarhetsrapporten syftar till att följa upp långsiktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga trender och vara ett stöd i prioritering på längre sikt. Rapporten är därför ett komplement till årsredovisningen. Läs Hållbarhetsrapporten här (3,38 MB).

hållbarhet-rapport-bild

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Läs den här boken och låt dig inspireras av hur andra har gjort och gör för att öka den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Boken innehåller utöver en mängd goda exempel även en “verktygslåda” och en mängd länkar till vidare handling. Läs Lärande för hållbar utveckling i Malmö här (12,8 MB).

Lärande-för-hållbar-uitveckling-i-Malmö

Grönskande ishallar och miljöpedagogiska skolor

Rapporten beskriver Serviceförvaltningens arbete inom ERUF-EKO. Den innehåller olika faser av ekologisk upprustning av Kirsebergs ishall och Nydalaskolan. Läs Grönskande ishallar och miljöpedagogiska skolor här (4,81 MB).

gronskande-ishallar-och-miljopedagogiska-skolor