Mäklare

En av ISUs viktigaste roller är att fungera som mäklare mellan praktik och forskning. Det gör ISU genom att sammankoppla Malmö stads förvaltningar med universitetets olika aktörer och områden.

Uppsatssamarbete

ISU förmedlar kontakter för uppsatssamarbete.

Som mäklare mellan staden och universitetet förmedlar ISU kontakter för att upprätta student- uppsatssamarbeten. Studenter på Malmö universitet fördjupar sig inom ett ämne som Malmö stad har behov av att få ny kunskap om, inom området hållbar stadsutveckling. Genom detta samverkansarbete uppstår kopplingen mellan stadens tjänstepersoner och högskolans studenter och forskare. Har du funderingar eller förslag på uppsatssamarbete, vänligen kontakta Birgitta Vitestam-Blomqvist på Malmö universitet eller Helen Nilsson på Malmö stad som är ansvariga för detta. Läs mer om tidigare uppsatssamarbete här.

Exempel på några av de färdiga ISU-uppsatserna 2017:

Maktrelationer i stadsplanering; Toft Emanuel och Hyltén-Cavallius, Gorm, 2017

Friisgatan – unikum eller ny stadsbyggnadsnorm. En fallstudie om fysiska egenskaper på en stadsgata i Malmö; Vojta, Benjamin och Lindblad, Mattias, 2017

Urbanstrategiskt forum

Strategiska möten om högaktuella ämnen. 

ISU arrangerar Urbanstrategiskt forum för att stärka samverkan mellan forskning och praktik utifrån övertygelsen om att vi tillsammans kan bli klokare på hur vi skapar en långsiktigt hållbar stad. Under forumen är det tjänstepersonernas och forskarnas pågående projekt, tankar och idéer som står i fokus. Agendan formuleras av deltagarna och utgår ifrån deras behov utifrån en open-space metodik. Tid avsätts för att fördjupa diskussioner och identifiera samverkansmöjligheter. Urbanstrategiskt forum arrangeras även i samarbete med olika aktörer för att utveckla ny kunskap/förståelse inom ett specifikt ämne.

urbanstrategiskt-forum
Urbanstrategiskt forum hösten 2015.