Mötesplats

Urbanforskningens dag

En årlig konferens om hållbar stadsutveckling. 

Urbanforskningens dag fokuserar på ett högaktuellt ämne och samlar forskare, studenter och andra aktörer under en heldag. Urbanforskningens dag 2015 hade temat Stadens nya kläder och belyste flera aspekter av stadens förnyelse; från skriande renoveringsbehov i miljonprogramsområden till hur vi skapar en dynamisk och attraktiv stad. Det handlade om stadens många och föränderliga uttryck, om en hållbar utveckling och det som hotar den. Konferensen gjordes i samarbete med SIRen, Urbana Studier, Malmö universitet och Movium.

Urbanforskningens dag 2016 – Sharing Creative Capital

Frukostseminarium

Korta och kärnfulla träffar öppna för alla.

Frukostseminarium-995-298

ISU bjuder in till ett antal frukostseminarium varje år med aktuella föredrag som belyser olika sidor av hållbar stadsutveckling. Inledningsvis bjuds det på frukost, följt av tjugo minuters presentation, för att sedan avsluta seminariet med en öppen diskussion. Håll utkik i kalendern för nästa frukostseminarium.

Urban Drinks

Turnerande After-Work.

ISU arrangerar återkommande ett koncept kallat Urban Drinks – opretentiösa träffar i After Work-anda som turnerar runt på olika platser i Malmö. Det är ett utmärkt tillfälle, att på ett avslappnat sätt, nätverka och utbyta kunskap med andra intresserade inom hållbarhetsområdet.

Så här kan det se ut när ISU anordnar Urban Drinks; en film som är gjord av Mohave. Urban Drinks i samarbete med Mobility Week och Moriska Paviljongen den 16 september.

Kommendanthuset  – Idélab hållbar utveckling

Här möts aktörer inom hållbar utveckling

Kommendanthuset är en mötesplats och en plattform för aktörer inom ämnesområdet hållbar utveckling, med särskild inriktning på lärande och kunskapsutveckling.

Kommendanthuset ska skapa möjligheter för utveckling genom tvärsektoriellt samarbete och etablering av nya arbetsformer, såväl som utåtriktade arrangemang och studiebesök. Här löses tematiska problemställningar genom samarbeten mellan olika förvaltningar, högskola/universitet, näringsliv och civilsamhället.

Kommendanthuset består av ett ekologiskt kafé, Stadsbyggnadsforum, pedagogisk verkstad, flexibelt show room, flexibla projektarbetsplatser samt en kontorsdel. Här samlas erfarenheter och lärdomar, och här kan pilotprojekt inom området få en tydlig hemvist och processas in i annat arbete. Kommendanthuset och museiområdet kan ses som en testyta och en labbplats där faciliteter och resurser tillsammans kan skapa ny kunskap.

ISU sitter med i Kommendanthusets styrgrupp och har sitt kontor i byggnaden. Förutom ISU har Edumanity, Malmö Museer och SEA-U sina verksamheter i Kommendanthuset.

Foto: © Andreas Rasmusson, Malmö Museer