Samarbete

FIRS

Skånsk forsknings- och innovationskraft.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region. FIRS utgör en samlande kraft och en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möjligheter. Målsättningen med FIRS arbete är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften och göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020. För att nå denna vision finns tre strategiska innovationsområden där Skåne har en internationellt stark innovationskraft: Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa. ISU deltar aktivt i innovationsområdet Smarta hållbara städer.

FIRS hemsida hittar du mer information.

Movium

Stadsutveckling utifrån livet i staden.

Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med fokus på utveckling av städer utifrån livet i staden. Planeringen utgår ifrån helheten, från en miljö där allt levande – såväl människor som natur – kan leva i samklang. Stad och land samverkar, påverkar och påverkas av varandra. Movium utvecklar idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. För att påverka samhällsutvecklingen driver Movium olika forskningsprojekt, arrangerar kurser, ger ut publikationer och deltar i den offentliga debatten.

ISU är en av Moviums partners och arrangerar årligen Urbanforskningens dag tillsammans.

Mer information om Movium.