Institutet för hållbar stadsutveckling

ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling är en samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö universitet som arbetar för att utveckla Malmö till en ledande kunskapsstad inom hållbar stadsutveckling, ekologiskt, socialt och kulturellt.

ISUs mål är att:

  • utveckla samverkansformer mellan Malmö stad, Malmö universitet,  och andra aktörer
  • främja universitetets utveckling av praktiknära och interaktiv forskning inom hållbar stadsutveckling
  • samla, utveckla, förmedla och utbyta kunskaper och erfarenheter inom institutets intressekrets
  • bidra till implementeringsarbetet av Malmökommissionen, Översiktsplanen, Kulturstrategin, Miljöprogrammet och Malmö universitets strategi 2020
  • utveckla kultur som en fjärde dimension av hållbar utveckling och som verktyg för hållbar stadsutveckling
  • bidra till att universitetets forskningsandel ökar samt stimulera Malmös utveckling i arbetet som forskningskommun.

För att uppnå målen arbetar ISU utifrån följande:

Kulturuppdraget

Syftet med Kulturuppdraget är att undersöka och utveckla kulturens roll för att uppnå en hållbar stadsutveckling. ISU tilldelades uppdraget 2011 och involverade i sin tur olika förvaltningar inom Malmö stad, olika fakulteter på Malmö universitet, näringsliv, föreningar, kulturinstitutioner, kulturaktörer och andra aktörer. Läs mer om Kulturuppdraget.

Mäklare

En av ISUs viktigaste roller är att fungera som mäklare mellan praktik och forskning. Det gör ISU genom att sammankoppla Malmö stads förvaltningar med universitetets olika aktörer och områden, till exempel genom uppsatssamarbete och urbanstrategiska forum. Läs mer om ISUs mäklande roll.

Mötesplats

ISU är en mötesplats och en arena för kunskapsutbyte. ISU arrangerar flera evenemang för att olika aktörer och personer ska kunna samlas kring ämnet hållbar stadsutveckling. Håll ett öga på vår kalender så att du inte missar nästa ISU-evenemang. Här finns mer information om ISUs mötesplatser.

Samarbete

ISU som samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö universitet och som arena för kunskapsutbyte bygger på ett välfungerande kontaktnät, både internt mellan organisationerna och externt med andra aktörer. ISU arbetar kontinuerligt med att bredda och fördjupa sitt nätverk genom samarbete med andra. Läs mer om ISUs samarbete.

Omvärldsbevakning

ISU bevakar och identifierar intressanta idéer, kunskaper och projekterfarenheter inom hållbar stadsutveckling och sprider de vidare till sitt nätverk för att inspirera till nya processer och aktiviteter. Prenumerera på ISUs nyhetsbrev och följ oss på Facebook och Twitter för att ta del av det senaste inom hållbar stadsutveckling. Läs mer om ISUs omvärldsbevakning.

Kontakta ISU

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar, är intresserad av samarbete eller har tips på sammanhang som ISU bör vara representerade i.