START

AKTUELLTAKTUELLT

ISU FIRAR 10 ÅR – SE EN TEASER AV JUBILEUMSFILMEN

LÄS VÅR BLOGG

REKOMMENDERADE AKTIVITETER

Life below water
Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen
Öresund Urban Futures Talk: U-Seed Semilla Urbana
Pop-up Science Shop

Re:invent & Re:make hackathon
Klimatförändringen – från kunskap till politik: Hur når vi det globala 1,5 gradersmålet?
Social Innovation Summit
Cleantech day 2017