ISU

Institutet för hållbar stadsutveckling är en samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö högskola som arbetar för att utveckla Malmö till en ledande kunskapsstad inom hållbar stadsutveckling, ekologiskt, socialt och kulturellt.

AKTUELLA PROJEKT

LÄS VÅR BLOGG

REKOMMENDERADE AKTIVITETER

Social Innovation Summit

Seminarium: delningsekonomi

Re:invent & Re:make hackathon

Pop-up Science Shop

Life below water

Cleantech day 2017