Projektorganisation StickUt Malmö

Beställargrupp
Pernilla Conde Hellman, (ordf.) kulturdirektör Malmö stad
Per Hillbur, prorektor Malmö universitet
Anna Bertilson, gatudirektör Malmö stad
Kerstin Åkervall, miljödirektör Malmö stad
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad
Lena Wetterskog, Chef för kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad

Styrgrupp
Lena Wetterskog (ordf.), chef för kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad
Michael Holmkvist, administrativ chef, kulturförvaltningen, Malmö stad
Per-Arne Nilsson, chef för strategiavdelningen, miljöförvaltningen, Malmö stad
Annika Niehoff, chef för HR-avdelningen, kulturförvaltningen, Malmö stad
Johan Emanuelsson, chef för strategiska avdelningen, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Patrik Widerberg, chef för planeringsavdelningen, gatukontoret, Malmö stad
Carina Funeskog, enhetschef, HR-strategiska avdelningen, Malmö stad
Anna Tullberg, HR-chef, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Vetenskapligt råd
Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi, Malmö universitet
Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens högskola
Christina Bodin Danielsson, postdoktor i arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan
Cecilia Stenfors, post-doc i (Neuro-) psykologi, Karolinska Institutet
Fredrika Mårtensson, docent i miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
Per-Anders Hillgren, docent i interaktionsdesign, Malmö universitet
Eva Hoff, bitr. lektor i psykologi, Lunds universitet
Ann Light, professor i Design & Creative Technolgy, University of Sussex, UK

Projektgrupp
Charlotte Petersson, Malmö universitet,  projektledare forskning
Ulrika Hybrant, kulturförvaltningen, Malmö stad, t.f. projektledare förändring/kommunikation
Caroline Stenberg, kulturförvaltningen, Malmö stad, projektkoordinator/administrativt ansvarig
Olov Källgarn, miljöförvaltningen, Malmö stad, ansvarig deltagargrupp miljöförvaltningen
Sverker Haraldsson, gatukontoret, Malmö stad, ansvarig deltagargrupp gatukontoret
Malin Johansson Tziampazis, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, ansvarig deltagargrupp stadsbyggnadskontoret
Christoffer Frostgård, kulturförvaltningen, Malmö stad, ansvarig deltagargrupp kulturförvaltningen
Terese Arnqvist, gatukontoret, Malmö stad, ansvarig deltagargrupp HR